מצודות על דברי הימים א כג ד

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"מאלה לנצח" - מאלה העמיד לנצח וגו'

"על מלאכת וגו'" - בעת עבודת המזבח

מצודת ציון

"לנצח" - מלאכת השיר נקרא בלשון נצוח כי דרך בעלי השיר לנצח זה את זה בהרמת הקול ובהכרעת הנעימה

"ושוטרים" - הם הנוגשים וכופים לעשות דברי השופטים