מצודות על דברי הימים א כג לב

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כג
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ושמרו וגו'" - גם ישמרו את משמרת האהל לבל יקרב איש זר

"הקדש" - דברים המקודשים

"ומשמרת בני אהרן" - לסייע אותם בדבר הצריך לעבודת בית ה' כהפשטת עור העולה וכדומה