מצודות על דברי הימים א כג יא

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כג
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"הראש" - הוא היה בית אב הראשון בבני שמעי

"וזיזה" - הוא זינא הנזכר

"אחת" - מוסב גם על לבית אב ורצונו לומר שהיו לחבורה אחת וראש אחד להם

מצודת ציון

"לפקודה" - ענין מנוי וגזברות