מצודות על דברי הימים א כג ו

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"מחלקות" - לחלקים

"לבני לוי" - את בני לוי היה מחלק והם גרשון וגו'