מצודות על דברי הימים א כג כד

מצודות על דברי הימים א • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"לבית אבותיהם וגו'" - לבני בית אבותיהם היו אלו ראשי האבות לכל הפקודים שבהם

"במספר שמות" - המנויין במספר זכרון שמותם לגלגלתם

"עשה המלאכה וגו'" - המשוררים השוערים והממונים