מפרשי רש"י על במדבר י לו


<< | מפרשי רש"י על במדברפרק י' • פסוק ל"ו |
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(לו) וּבְנֻחֹה יֹאמַר שׁוּבָה יְהוָה רִבְבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל.

רש"י

"שובה ה'" - מנחם תרגמו לשון מרגוע וכן (ישעיהו ל) בשובה ונחת תושעון

"רבבות אלפי ישראל" - מגיד שאין השכינה שורה בישראל פחותים משני אלפים ושתי רבבות


רש"י מנוקד ומעוצב

שׁוּבָה ה' – מְנַחֵם תִּרְגְּמוֹ לְשׁוֹן מַרְגּוֹעַ; וְכֵן: "בְּשׁוּבָה וָנַחַת תִּוָּשֵׁעוּן" (ישעיהו ל,טו).
רִבְבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל – מַגִּיד שֶׁאֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בְּיִשְׂרָאֵל פְּחוּתִים מִשְּׁנֵי אֲלָפִים וּשְׁתֵּי רְבָבוֹת (ספרי שם; יבמות ס"ד ע"א).

מפרשי רש"י

[לד] שאין השכינה שורה וכו'. פירוש, כי לשון "רבבות" הוא כ' אלפים, "ואלפי" הם שני אלפים, הרי כ"ב אלפים. והשכינה שורה בכ"ב אלף מחנות מלאכים, שנאמר (ר' תהלים סח, יח) "רכב רבותים אלפי שנאן", כנגד זה שכינתו בישראל. ולפיכך היו הלוים כ"ב אלף (לעיל ג, לט), שהם מחנה שכינה: