מפרשי רש"י על במדבר י כח


| מפרשי רש"י על במדברפרק י' • פסוק כ"ח | >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(כח) אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְצִבְאֹתָם וַיִּסָּעוּ.

רש"י

"אלה מסעי" - זה סדר מסעיהם

"ויסעו" - ביום ההוא נסעו


רש"י מנוקד ומעוצב

אֵלֶּה מַסְעֵי – זֶה סֵדֶר מַסְעֵיהֶם.
וַיִּסָּעוּ – בַּיּוֹם הַהוּא נָסְעוּ.

מפרשי רש"י

[יח] זה סדר מסעיהם. פירוש, שאין מדבר כאן משום מסע שנסעו, כמו "אלה מסעי" (להלן לג, א), שמדבר במסעיהם, אלא פירוש 'אלה סדר מסעיהם':

[יט] ביום ההוא נסעו. אבל מה דכתיב (פסוקים יא-יב) "בעשרים בחודש נעלה וגו' ויסעו בני ישראל", אין זה נסיעה, אלא אף הבקשה וההכנה לנסיעה יקרא 'נסיעה', כיון שמתחיל ליסע, והוה אמינא כי סדר הדגלים היה באותו היום, ולא הנסיעה, לכך כתב "ויסעו":