מפרשי רש"י על במדבר י ג


<< | מפרשי רש"י על במדברפרק י' • פסוק ג' | >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ג) וְתָקְעוּ בָּהֵן וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ כָּל הָעֵדָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.

רש"י

"ותקעו בהן" - בשתיהן והוא סימן למקרא העדה שנא' ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד


רש"י מנוקד ומעוצב

וְתָקְעוּ בָּהֵן – בִּשְׁתֵּיהֶן. וְהוּא סִימָן לְמִקְרָא הָעֵדָה, שֶׁנֶּאֱמַר: וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ כָּל הָעֵדָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.

מפרשי רש"י

[ב] ותקעו בשתיהן והוא סימן למקרא העדה. פירוש, שאין סימן מקרא העדה מצד התקיעה בחצוצרות, כדמשמע לישנא דקרא "ותקעו בהן ונועדו אליך וגו'", שאין זה כן, שהרי למסע המחנות היה גם כן תקיעה בחצוצרות (פסוק ב), אלא "ותקעו" דקאמר רצה לומר בשתיהן, שאם יתקעו בשתי חצוצרות ובשני כהנים, הוא סימן לקריאת העדה, "ואם באחת יתקעו" (פסוק ד) בכהן אחד, הוא סימן לקריאת הנשיאים. והיינו טעם, שהנשיאים בעם שקולים ככל העם, לפיכך אם יתקעו בשתיהן הוא סימן לכל העם עם הנשיאים; האחד סימן לנשיאים, והשני סימן לעם, שהנשיאים שקולים ככל העם. ואם באחת יתקעו, סימן לנשיאים בלבד: