מפרשי רש"י על במדבר י ח


<< | מפרשי רש"י על במדברפרק י' • פסוק ח' |
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ח) וּבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים יִתְקְעוּ בַּחֲצֹצְרוֹת וְהָיוּ לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם.

רש"י

"ובני אהרן יתקעו" - במקראות ובמסעות הללו


רש"י מנוקד ומעוצב

וּבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים יִתְקְעוּ – בַּמִּקְרָאוֹת וּבַמַּסָּעוֹת הַלָּלוּ.

מפרשי רש"י

[ז] יתקעו במקראות הללו. פירוש, שלא היו תקיעות זולת אלו הנזכרים למעלה, כמשמעות הכתוב "ובני אהרן יתקעו בחצוצרות", דמדכתיב "ובני אהרן יתקעו בחצוצרות", והוי למכתב "ובני אהרן יתקעו" ותו לא, משמע דרצה לומר שיש תקיעה בחצוצרות שיתקעו בני אהרן זולת התקיעות המפורשים למעלה, וזה אי אפשר לומר, לכך פירש שיתקעו במקראות הללו: