מ"ג שמות ב כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר אֶל בְּנֹתָיו וְאַיּוֹ לָמָּה זֶּה עֲזַבְתֶּן אֶת הָאִישׁ קִרְאֶן לוֹ וְיֹאכַל לָחֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֥אמֶר אֶל־בְּנֹתָ֖יו וְאַיּ֑וֹ לָ֤מָּה זֶּה֙ עֲזַבְתֶּ֣ן אֶת־הָאִ֔ישׁ קִרְאֶ֥ן ל֖וֹ וְיֹ֥אכַל לָֽחֶם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲמַר לִבְנָתֵיהּ וְאָן הוּא לְמָא דְּנָן שְׁבַקְתִּין יָת גּוּבְרָא קְרַן לֵיהּ וְיֵיכוֹל לַחְמָא׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲמַר לִבְנָתֵיהּ דִבְרֵיהּ וְהָאן הוּא דְנַן שְׁבַקְתּוּן יַת גַבְרָא קְרֵין לֵיהּ וְיֵיכוּל לַחֲמָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה זה עזבתן" - הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב שהמים עולים לקראתו

"ויאכל לחם" - שמא ישא אחת מכם כד"א כי אם הלחם אשר הוא אוכל

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

לָמָּה זֶּה עֲזַבְתֶּן – הִכִּיר בּוֹ שֶׁהוּא מִזַּרְעוֹ שֶׁל יַעֲקֹב, שֶׁהַמַּיִם עוֹלִים לִקְרָאתוֹ (שמ"ר א,לב).
וְיֹאכַל לָחֶם – שֶׁמָּא יִשָּׂא אַחַת מִכֶּם, כְּמָה דְאַתְּ אָמַר: "כִּי אִם הַלֶּחֶם אֲשֶׁר הוּא אוֹכֵל" (בראשית לט,ו) (שם).

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

ראו רמב"ן על שמות ב טז

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


קראן לו ויאכל לחם. שמא ישא אחת מכם מלשון (בראשית לט) כי אם הלחם אשר הוא אוכל.

ובמדרש בשכר שאמר יתרו קראן לו ויאכל לחם זכה וישבו בניו בלשכת הגזית, הוא שאמר שלמה ע"ה (קהלת יא) שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו, (דבר אחר) שלח לחמך זה יתרו שאמר קראן לו ויאכל לחם, על פני המים זה משה שנאמר (שמות ב) כי מן המים משיתיהו כי ברוב הימים תמצאנו הוא שכתוב (שמות יח) ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם.

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה זה עזבתן" מאחר שהוא אורח ואיש חסד, היה לכן לגמול עמו חסד הכנסת אורחים:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיו". ר"ל שאם היה בא עמכם הייתי יכול לחשוב כי עשה זאת בעבור תקות גמול או למצוא חן בעיני הכהן, אבל אחר שלא בא עמכם מבואר שעשה זה מטוב לבבו ומדותיו

הטובות לבד וא"כ מדוע עזבתן איש כמוהו קראן לו ויאכל לחם:

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

למה זה וגו'. כאלו אמר למה עזבתן את זה האיש אשר גמלכם טובות. או ירצה שמקפיד על זמן שעזבוהו מאז עד שיחזרו לקרא לו, וטעמו כי אינו מהמוסר שיעשה עמהם איש נכרי חסד ויבאו ויניחוהו יעמוד בחוץ. או ירצה שהגם שיקפיד יתרו על התקרבותם עם אנשים אמר כי ישתנה זה מכלם, והוא אומרו למה זה וגו' כי מעשיו מוכיחות כי איש חסד הוא, ומה גם לדבריהם (ש"ר א') שאמרו לו שעלו המים לקראתו הרי זה משונה לשבח שבחים:

<< · מ"ג שמות · ב · כ · >>