ספורנו על שמות ב


פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

(שמות ב יג): "ויאמר לרשע" - מפני היות כל אחד מהם אחיו, לא התעורר לעזור, אבל הוכיח במישור.