מ"ג בראשית יט כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתַּבֵּ֥ט אִשְׁתּ֖וֹ מֵאַחֲרָ֑יו וַתְּהִ֖י נְצִ֥יב מֶֽלַח׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְאִסְתַּכִיאַת אִתְּתֵיהּ מִבָּתְרוֹהִי וַהֲוָת קָמָא דְּמִלְחָא׃
ירושלמי (יונתן):
וְאִיסְתַּכְּלַת אִינְתְּתֵיהּ מִבָּתַר מַלְאָכָא לְמִנְדוֹעַ מַה הֲוֵי בְּסוֹף בֵּיתֵיהּ דְאִיבָהּ דְהִיא הֲוַות מִבְּנַתְהוֹן דִסְדוֹמָאֵי וּמְטוּל דְחָטָת בְּמִלְחָא בְּפִירְסוּמֵי עַנְיָא הָא הִיא עֲבִידָא עַמוּד דְמֶלַח:
ירושלמי (קטעים):
עַל דַהֲוַת אִתְּתֵיהּ דְלוֹט מִן בְּנֵי בְּנֵיהוֹן עַמָא דִסְדוֹם אִסְתַּכָּלַת מִן בַּתְרָהּ לְמִיחֲמֵי מַה הֱוֵי בְּסוֹף בַּיְיתֵיהּ דְאָבוּי וְהָא הִיא קַיָימָא עַמוּד דְמֶלַח עַד זְמַן דְתֵיתֵי תְחִיָה דְיֵיחוּן מֵתַיָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותבט אשתו מאחריו" - מאחריו של לוט

"ותהי נציב מלח" - (ב"ר) במלח חטאה ובמלח לקתה אמר לה תני מעט מלח לאורחים הללו א"ל אף המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג במקום הזה

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו – מֵאַחֲרָיו שֶׁל לוֹט.
וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח – בְּמֶלַח חָטְאָה וּבְמֶלַח לָקְתָה. אָמַר לָהּ: תְּנִי מְעַט מֶלַח לָאוֹרְחִים הַלָּלוּ! אָמְרָה לוֹ: אַף הַמִּנְהָג הָרָע הַזֶּה אַתָּה בָא לְהַנְהִיג בַּמָּקוֹם הַזֶּה (בראשית רבה נ,ד)?!

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מאחריו — מאחרי לוט.

נציב — כטעם "מצבה" (בראשית כח יח), כי נשרפו עצמיה בגפרית והיתה עם מלח, כי כן כתוב: "גפרית ומלח וגו' כמהפכת סדום" (דברים כט כב). גם זה הפסוק יורה שנמלטה צוער, גם כן אמר המלאך (בראשית יט כא):

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאחריו" - מאחרי לוט שהיה הולך אחריהם מאסף לכל ביתו ממהרם להמלט

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. יתכן לפרש מאחרי המלאך ההופך, שכתוב בו למעלה ויהפך כי הוא ההופך הממטיר גפרית ואש מאת ה' מן השמים, ועל כן לקתה בנציב מלח שהוא מכח האש. ומה שהזכיר משה (דברים כט) אשר הפך ה' על כן הוא אומר באפו ובחמתו, והוא המלאך שקראו אף וחמה.

ותהי נציב מלח. כתב החכם ר' אברהם ן' עזרא ותהי הארץ. ועל דרך רז"ל ותהי, אשתו. וכן במדרש בא עני על פתחה לשאול ממנה מלח ולא רצתה ליתן לו, ובשביל כן נענשה מדה כנגד מדה, היא חטאה במלח ולקתה בנציב מלח.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כו) "ותבט", ואשתו של לוט שהלכה "מאחריו" של לוט, לא האמינה לדברי המלאך שאמר אל תביט אחריך, והביטה לראות את המהפכה, ונדבק בה הנגף וגופה נהפך לנציב מלח להיות לאות על רשעתה, כי היו מעשיה כמעשה אנשי סדום כמ"ש חז"ל:


 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. רבי יצחק אמר: על שחטאה במלח. באותו הלילה שבאו המלאכים אל לוט מה היא עושה? הולכת אל כל שכנותיה ואומרת להן: תנו לי מלח שיש לנו אורחים, והיא מתכוונת שיכירו בהם אנשי העיר; על כן ותהי נציב מלח.

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

(ותבט) אשתו. בגימטריא היא עירית: