מסכת תענית

לפי הלכות

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם
לפי דפים
מסכת תענית ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי