פתיחת התפריט הראשי

המסכת לפי פרק ומהדורהעריכה

גרסאות התוספתאעריכה

לתוספתא תענית יש מספר גרסאות:

טקסטים חיצונייםעריכה