התורה והמצוה על דברים יד כז


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יד כז:

קיד.

והלוי אשר בשעריך . עיין למעלה ( ראה כא ).קיצור דרך: mlbim-dm-14-27