התורה והמצוה על דברים יד כז

<< התורה והמצוה על דברים • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יב • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יד כז:

קיד.

והלוי אשר בשעריך . עיין למעלה ( ראה כא ).

קיצור דרך: mlbim-dm-14-27