התורה והמצוה על דברים יד ז

<< התורה והמצוה על דברים • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יב • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יד ז:

צז.

את זה לא תאכלו . עמ"ש בפי' התו"ה שמיני עג .

קיצור דרך: mlbim-dm-14-07