התורה והמצוה על דברים יד יא

| התורה והמצוה על דבריםפרק י"ד • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יב • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יד יא:

צח.

כל צפור טהורה תאכלו . ר"ל במלת " כל ", שכל צפור טהורה שתמצאו - תוכלו לאכול, ואין לך לחוש שהיא משולחת של מצורע. כי המשולחת מותרת, שלא אמרה תורה "שלח", לתקלה.

וממילא נשמע שהשחוטה בכלל איסור, דיליף מכשיר ממכפר, כמ"ש בקדושין נו. וכפרש"י שם, שעקר סמך על הסברא, וקרא אסמכתא בעלמא.

קיצור דרך: mlbim-dm-14-11