ספרי על דברים יד יא

| ספרי על דבריםפרק י"ד • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • יא • יב • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


כל צפור טהורה תאכלו. (קדושין לד וש"נ) מכלל שנאמר (ויקרא יד): וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים - יכול כשם ששחוטה אסורה כך משולחת אסורה? ת"ל כל צפור טהורה תאכלו.

או כשם שמשולחת מותרת, כך שחוטה מותרת? ת"ל (יב) וזה אשר לא תאכלו מהם.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יד יא - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-14-11