התורה והמצוה על דברים יב יח

<< התורה והמצוה על דברים • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יב יח:

לה.

כי אם לפני ה' א-להיך תאכלנו במקום אשר יבחר , מ"ש במקום מציין ירושלים ,שקדשים קלים ומעשר שני נאכלים לפנים מן החומה.

ומ"ש לפני ה', כולל גם שילה. ששם ק"ק נאכלים בכל הרואה, ואין להם מקום מיוחד. רק "בכל הרואה" נקרא לפני ה' .

ומ"ש חביב חביב קודם וכו' נשנה ונתפרש למעלה ( ראה כא ).

קיצור דרך: mlbim-dm-12-18