פתיחת התפריט הראשי


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יב י:

יח.

והניח לכם מכל אויביכם... והיה המקום אשר יבחר . פי' חז"ל שהוא אחר הכרתת זרע עמלק שהיה בימי שאול. ואז היה השם שלם והכסא שלם, כמ"ש ו ישב שלמה על כסא ה' למלך. כי מלחמת עמלק הוא אחר שהיה מלך בישראל, כמ"ש כי יד על כס י-ה . והובא בסנהדרין כ.

ומ"ש היו שם שתי מחיצות מחקו הגר"א ומקומו לקמן ( ראה כ ).קיצור דרך: mlbim-dm-12-10