התורה והמצוה על במדבר ה כז

| התורה והמצוה על במדברפרק ה' • פסוק כ"ז | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר ה כז:

עג. ובאו בה המים המאררים למרים כבר אמר זה (פסוק כד). וכפל הדבר, לדיק שמה שאמר ובאו בה הוא דוקא. והוסיף על מה שאמר ובאו במעיך, כי אחר כך יתפשטו בכל גופה. וז"ש ושאר אברים מנין. וחזר וצבתה בטנה, ללמד שבכל זאת יתחיל תחלה בבטן וירך שהתחילו בעבירה.

קיצור דרך: mlbim-bm-05-27