התורה והמצוה על במדבר ה ד

<< | התורה והמצוה על במדברפרק ה' • פסוק ד' |
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר ה ד:

יב. ויעשו כן בני ישראל וכו' כאשר דבר ה' וכו' כפל לשונו מפני שהיו בזה שני צווים [א] אל הבית דין שישלחום [ב] אל הטמאים עצמם שצריכים לצאת. ספר שבין הכלל עשו כן וגם לא היה צריך לכוף את הטמאים ולא העלימו טומאה מסותרה שהיה ביניהם. כי מצד שדבר ה' אל משה עשו כן גם הטמאים עצמם אף מבלי כפיה ע"י הבית דין

.

קיצור דרך: mlbim-bm-05-04