משלי ח טו: "בִּי מְלָכִים יִמְלֹכוּ, וְרוֹזְנִים יְחֹקְקוּ צֶדֶק,"

תרגום מצודות: בי (על-ידי) מלכים ימלוכו ותתקיים מלכותם, אם יתנהגו במשפט התורה; ורוזנים על-ידי יעשו חוקים צודקים וישרים.

תרגום ויקיטקסט: "- בעזרתי מלכים יצליחו למלוך, ורוזנים יצליחו לחוקק חוקים צודקים, כאשר יפעלו בתבונה, לפי עקרונות תורת ניהול ומדעי המדינה."


בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:משלי ח טו.


דקויות עריכה

התורה מסמיכה את המלוכה או מחליפה אותה? עריכה

1. בארץ ישראל פירשו, שהתורה היא מקור הסמכות של המלוכה: "רבי חגיי, כד הווה מקים פרנסין, היה מטעין לון אורייתא, לומר, שכל שררה שניתנה - מתורה ניתנה, שנאמר בי מלכים ימלוכו וגו' בי שרים ישורו" (ירושלמי פאה ח ו), כלומר: "ובכל שררה על האומה, צריך שיביאו ספר תורה ויעמדו לפני הקהל וספר תורה בידו בשעה שהשררה ניתנת לו, לומר שכל שררה מן התורה, וכמאמר החכם בהזהירו על החכמה בי מלכים ימלוכו וגו' בי שרים ישורו, וכל שררה היא למטה משררת ידיעת התורה, וכל נכבד יכבד בה, יקרה היא מפנינים" (ראב"ם על חכם עדיף מנביא).

2. אבל בבבל פירשו, שהתורה מחליפה את המלוכה - הרבנים הם-הם המלכים: "רב הונא ורב חסדא הוו יתבי; חליף ואזיל גניבא [שם חכם]... אמר להו: 'שלמא עלייכו מלכי! שלמא עלייכו מלכי'! אמרו ליה: מנא לך דרבנן איקרו 'מלכים'? אמר להו: דכתיב בי מלכים ימלוכו..." (בבלי גיטין סב א), "אמר רבי יוחנן: שלשה זירים הן: של מזבח, ושל ארון, ושל שלחן: של מזבח - זכה אהרן ונטלו; של שלחן - זכה דוד ונטלו; של ארון עדיין מונח הוא, כל הרוצה ליקח יבא ויקח; שמא תאמר פחות הוא? תלמוד לומר: (משלי ח טו) בִּי מְלָכִים יִמְלֹכוּ" (בבלי יומא עב ב, רמב"ם הלכות תלמוד תורה ג).

הבדל זה אופייני להבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת הגלות: בארץ ישראל יש חשיבות לשלטון ממשי במדינה, אבל בגלות השלטון הוא בידי הגויים, ואנחנו בני ישראל שולטים רק בעולם התורה.

3. ולענ"ד, לפי פשוטו של מקרא, הבינה מסייעת למלוכה. הפסוק מלמד, שכדי למלוך בהצלחה, יש להשתמש בבינה - מה שנקרא בימינו "תורת הניהול" או "מדעי המדינה".

הקבלות עריכה

במדינה מתוקנת יש שלוש רשויות: הרשות השופטת, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, ולפעמים יש גם רשות רביעית ייצוגית - כמו נשיא מדינת ישראל או מלך אנגליה. ארבע רשויות אלו נרמזו ב(ישעיהו לג כב): "כִּי ה' שֹׁפְטֵנוּ, ה' מְחֹקְקֵנוּ, ה' מַלְכֵּנוּ, הוּא יוֹשִׁיעֵנוּ"*. הבינה חיונית לתיפקודן של כל ארבעת הרשויות:

  • בי מלכים ימלוכו - הרשות הייצוגית.
  • ורוזנים יחוקקו צדק - הרשות המחוקקת.
  • בי שרים ישרו - הרשות המבצעת.
  • ונדיבים כל שופטי צדק - הרשות השופטת.
דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mj/08-15