הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה עריכה

הכלה יצאה לחפש את החתן, אך כשהסתובבה ברחובות השומרים היכו אותה ופצעוה. בנות ירושלים מצאו אותה ושאלו אותה מה מיוחד באהוב ליבה:

(שיר השירים ה ט): "מַה דּוֹדֵךְ מִדּוֹד, הַיָּפָה בַּנָּשִׁים? מַה דּוֹדֵךְ מִדּוֹד שֶׁכָּכָה הִשְׁבַּעְתָּנוּ?"

והיא ענתה להן בתיאור מפורט של יופיו:

(שיר השירים ה י): "דּוֹדִי צַח וְאָדוֹם, דָּגוּל מֵרְבָבָה"

(שיר השירים ה יא): "רֹאשׁוֹ כֶּתֶם פָּז, קְוּצּוֹתָיו תַּלְתַּלִּים שְׁחֹרוֹת כָּעוֹרֵב"

(שיר השירים ה יב): "עֵינָיו כְּיוֹנִים עַל אֲפִיקֵי מָיִם, רֹחֲצוֹת בֶּחָלָב יֹשְׁבוֹת עַל מִלֵּאת"

(שיר השירים ה יג): "לְחָיָו כַּעֲרוּגַת הַבֹּשֶׂם מִגְדְּלוֹת מֶרְקָחִים, שִׂפְתוֹתָיו שׁוֹשַׁנִּים נֹטְפוֹת מוֹר עֹבֵר"

(שיר השירים ה יד): "יָדָיו גְּלִילֵי זָהָב מְמֻלָּאִים בַּתַּרְשִׁישׁ, מֵעָיו עֶשֶׁת שֵׁן מְעֻלֶּפֶת סַפִּירִים"

(שיר השירים ה טו): "שׁוֹקָיו עַמּוּדֵי שֵׁשׁ מְיֻסָּדִים עַל אַדְנֵי פָז, מַרְאֵהוּ כַּלְּבָנוֹן בָּחוּר כָּאֲרָזִים"

(שיר השירים ה טז): "חִכּוֹ מַמְתַקִּים וְכֻלּוֹ מַחֲמַדִּים, זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם"

זהו המקום היחיד בשיר השירים שבו הכלה מתארת את מראהו החיצוני של החתן. בכל שאר הספר, כאשר הם ביחד, היא פונה אליו בדברי אהבה, ומתארת את הקשר ביניהם ואת האהבה שלהם; רק כשהם רחוקים זה מזה, והיא לא יכולה ליצור איתו קשר ישיר, היא מסתפקת בדיבורים על יופיו.

ובנמשל, הדבר מסמל את היחסים בין האדם לבין ה'. כל עוד יש לאדם קשר ישיר עם ה', הוא לא צריך לשאול את עצמו שאלות פילוסופיות על מהות האלהות. רק כשהקשר מתנתק, מתחילות השאלות.

מבחינה הסטורית, כל הדיונים הפילוסופיים על מהות האלהים התחילו רק בתקופת הגלות, כאשר האומה הישראלית כבר לא היתה בקשר ישיר עם ה'. עמים אחרים שאלו את בני ישראל: "מה דודך מדוד?", מיהו אותו אל שאתם עובדים לו? ובני ישראל היו צריכים לענות בהגדרות ותיאורים חיצוניים (ע"פ הרב יובל שרלו, אחריך נרוצה, מבוא לדרך הדרש, השיר השלישי) .

" "מה דודך מדוד - כך היו שואלין האומות את ישראל: מה אלהיכם מכל האלהים, שכך אתם נשרפים ונצלבים עליו? שככה השבעתנו - להעיד לו על אהבתך" " ( רש"י ) .

הטבלה הבאה מפרטת את משמעות התיאורים במשל ובנמשל, מתוך פירוש רש"י והמדרשים:

"דודי צח - לבן, כמו (איכה ד, ז): "צחו בחלב". ואדום - קילוס נוי בחור כשהוא לבן ופניו אדמוניות. דגול מרבבה - נדגל בחיילות הרבה," "רבים חיילותיו (רש"י) . ויש שפירשו: בולט כמו דגל, גם כשהוא נמצא בין רבבות בחורים (" ויקיטקסט ")" .

"דודי צח - ולבן להלבין עונותי, צח ולבן כשנראה בסיני, נראה כזקן מורה הוראות, וכן בשבתו למשפט (דנייאל ז) "לבושיה כתלג חור ושער רישיה כעמר נקא". ואדום - ליפרע משונאיו, כענין שנאמר (ישעיהו מג) "מדוע אדום ללבושיך". דגול מרבבה - הרבה חיילות מקי" "פין אותו (רש"י) ."

"ראשו - מבהיק ככתם פז, כתם הוא לשון סגולת מלכים שאוצרין בבית גנזיהם... קוצתיו תלתלים - לשון תלויים... שחרות כעורב - כל אלה נוי לבחור (רש"י)"

"ראשו כתם פז - תחילת דבריו הבהיקו ככתם פז, וכן הוא אומר (תהלים קיט) "פתח דברך יאיר". פתח "אנכי ה' אלהיך", הראם תחלה שמשפט מלוכה יש לו עליהם, ואחר כך גזר עליהם גזירותיו. קוצותיו תלתלים - על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. שחורות כערב - על שם שהיתה כתובה לפניו אש שחורה על גבי אש לבנה. ד"א קוצותיו תלתלים כשנראה על הים נראה כבחור" "נלחם בגבורה (רש"י) ."

"עיניו כיונים על אפיקי מים - עיניו על אפיקי מים נאות כעיני יונים, אפיקי מים עריבים למראה והבחורים יוצאים שם לשוט, וכן מקלס המשורר עיני דודי כשהוא מביט על אפיקי מים דומות לנוי עיני יונים. רחצות - עיני דודי בחלב, יושבות על מלאת - כל זה לשון נוי לא בולטות יותר מדאי לא שוקעות אלא יושבות על מלאת גומא שלהם הענין (ס"א העין לפי הגומא) לפי הדוגמא, והוא לשון כל דבר שעשוי למלאת גומא העשויה לו למושב,כמו (שמות כה) "אבני מלואים", (שם כה) "ומלאת בו מלואת אבן" " (רש"י) ."

"עיניו כיונים על אפיקי מים - כיונים שעיניו צופות אל ארובותיהם כך עיניו על בתי כנסיות ובתי מדרשות ששם מוצאי התורה המשולים למים. רחצות בחלב - כשהן צופות במשפט מבררות דין לאמתו להצדיק צדיק לתת לו כצדקתו ולהרשיע רשע לתת דרכו בראשו. יושבות על מלאת - על מלאת של עולם, משוטטות בכל הארץ צופות טובים ורעים.

ד"א: תלמידי חכמים שהקב"ה נותנם עינים להאיר לעולם כשם שהעינים מאירים לאדם כיונים הנודדים משובך לשובך לבקש אוכלם, כך הם הולכים ממדרשו של פלוני חכם לבית המדרש של פלוני חכם לבקש טעמי תורה. על אפיקי מים - על בתי מדרשות שהם מוצאי מים של תורה. רחצות בחלב - לפי שקראן עינים והעין לשון נקבה היא רוחצות לשון נקבה הם מצחצחי עצמן בחלב של תורה ומלבנים סתריה וסתומותיה. יושבת על מלאת - מישבים דברים על אופניהם.

ד"א: עיניו עניניו פרשיות של תורה והלכות ומשניות כיונים שהם נאים בהליכתן על אפיקי מים בבתי מדרשות רוחצות בחלב מצוחצחות כחלב כמו ש" "פירשתי (רש"י) ."

"לחיו כערוגת הבשם - אשר שם באותם ערוגות מגדלות מרקחים - מגדלות של מרקחים, גידולי בשמים שמפטמים אותם מעשה רוקח."

"לחיו - דברות הר סיני, שהראה להם פנים מסבירות ושוחקות. שפתותיו שושנים - דבורים שנדבר באהל מועד, שהם לריצוי ולכפרה ולריח טוב: תורת חטאת ואשם ומנחה ועולה ושלמים."

"ידיו גלילי זהב - כאופני זהב. ממלאים בתרשיש - כל לשון מושב אבן יקרה בזהב קרוי מלאת. עשת - לשון (ירמיהו ה כה) "שמנו עשתו". קבוץ עב קרוי עשת... שן - מעצמות פיל, מעולפת ספירים - מקושטת ומתוקנת בספירים, לשון "ותתעלף"..."

"ידיו - הלוחות שנתן מימינו, ומעשה ידיו המה גלילי זהב - אלו הדברות, שבהן הנחמדים מזהב ומפז רב. אמר רבי יהושוע בן נחמיה: מעשה נסים היו, של סנפירינון היו, והיו נגללין. ד"א: על שם שמגלגלות טובה לעולם. ממולאים בתרשיש - שכלל בעשרת הדברות תרי"ג מצות. מעיו עשת שן - זה תורת כהנים הניתן באמצע חמשה חומשים כמעיים הללו שהם נתונים באמצע הגוף. עשת שן מעולפת ספירים - נראית חלקה כעשת שן, והיא סדורה דקדוקים רבים גזירות שוות ובנין אב וקלים וחמורים."

"שוקיו כ עמודי שש - עמודי שיש, וחבירו במגלת אסתר (אסתר א) "על גלילי כסף ועמודי שש". ומראהו גבוה כארזי הלבנון. בחור כארזים - נבחר בין הבנים כארז בין שאר עצים."

"מיסדים על אדני פז - אמר רבי אלעזר הקפר: העמוד הזה יש לו כותרת למעלן ובסיס למטן; אמר רבי שמואל בר גרא: פרשיות שבתורה יש להם כותרת למעלן ובסיס למטן, וסמוכות לפניהם ולאחריהם... [כלומר תמיד יש קשר בין כל פרשה לבין הפרשה הקודמת והבאה, גם כשנראה שהן עוסקות בנושאים שונים]. מראהו כלבנון - המסתכל ומתבונן בדבריו מוצא בהם פרחים ולובלים כיער זה שמלבלב, כך דברי תורה ההוגה בהם תמיד מחדש בהם טעמים. בחור - נבחר, כארזים הנבחרים לבנין ולחוזק ולגובה."

"חכו ממתקים - דבריו ערבים [ וכולו מחמדים ]. זה דמות דודי וזה דמות רעי, ועל כל אלה חליתי לאהבתו."

"חכו ממתקים - דבריו ערבים: (ויקרא יט) "ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם, אני ה'" הנאמן לשלם שכר - יש חיך מתוק מזה? אל תחבלו במעשיכם ותקבלו שכר! "ובשוב רשע מרשעו" (יחזקאל יד) "ועשה משפט וצדקה עליהם חיה יחיה" - עונות נחשבו לו לזכיות - יש חיך מתוק מזה?!"

מקורות ופירושים נוספים עריכה

יוון וישראל: האם היופי חשוב?

אדום שהוא לבן

פסוקים נוספים על עיניים בספר

החתן והכלה נמשלים לתפוח ושושנה

חבצלת השרון שושנת העמקים

ידיו גלילי זהב - תפילין?

שוקיו עמודי שש - בצורת משושה?

פסוקים נוספים על בנות ירושלים

ואהבת לרעך כמוך - שיעור

דגל = הבד והסימן שעליו

דוד = אדום ואהוב

לערוג = להשתוקק, ערוגה = תעלת השקיה

שושנה = פרח בעל ששה עלי כותרת

תכו = הדום לרגלים

עמוד = גוש חומר שעומד במאונך

עתוד = עומד (עמוד, מוסד, איתן, רגל, במה)

זה = דבר מוחשי, שאפשר להצביע עליו

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • מה דודך מדוד - זמרשת - זמר עברי מוקדם : מַה-דּוֹדֵךְ מִדּוֹד?" -"דּוֹדִי צַח וְאָדוֹם, דָּגוּל מֵרְבָבָה. עֵינַיִם - זוּג יוֹנִים, קוֹלוֹ כְּפַעֲמוֹנִים". " מה-דודך מדוד, היפה בנשים מה-דודך מדוד?" -"דודי צח ואדום, דגול מרבבה. ... ( cache )
 • חדוה ודוד - מה דודך מדוד - שירונט : 3 פברואר 2010 ... מה דודך מדוד חדוה ודוד מילים: עממי לחן: ידידיה אדמון מה דודך מדוד, היפה בנשים? היפה בנשים, מה דודך מדוד? דודי צח ואדום, דגול מרבבה ... ( cache )
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים : [ט] מה דודך מדוד היפה בנשים אומות העולם אומרים לישראל: מה דודך מדוד, מה אלוה הוא מאלוהות, מה פטרון הוא מפטרונין? ישראל אומרים להם: דודי צח ואדום. צח לי בארץ מצרים וגו' ... ( cache )
 • שבועות - חג מתן התורה : שאלה זאת שאל שלמה המלך, החכם מכל אדם, בשיר השירים (ג,ד) מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו וביאר רשי מה דודך ג€“ כך היו שואלין האומות את ישראל: ... ( cache )
 • האם שיר-השירים נתחבר בעין גדי? : לשאלתן של בנות ירושלים, ג€�' מה דודך מדוד היפה בנשים' (שיהג€�ש ה 9) משיבה הרעיה במבט הסוקר את גופו של הדוד מלמעלה למטה: ראש, תלתלים, עינים, לחיים, שפתיים, ידים, מעים, שוקיים ... ( cache )
 • גלגל המזלות,מזלות,, תפילה לזיווג : מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני. נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות. השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני. מה דודך מדוד היפה בנשים ... ( cache )
 • העמותה למורשת הזמר העברי: משירי ידידיה אדמון - עץ הרימון : X. מילים: שיר השירים לחן: ידידיה אדמון גורוכוב עיבוד: משה וילנסקי. מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד. דודי צח ואדום דגול מרבבה עיניים זוג יונים, קולו כפעמונים. 03. בוקרי לכיש ... ( cache )
 • "ביום חתונתו" : ועוד כתב שלמה (שיר השירים ג' ד') " מה דודך מדוד, היפה בנשים?, מה דודך מדוד שככה השבעתנו". וביאר רש"י - "מה דודך" - כך היו שואלין האומות את ישראל: מה אלוקיכם מכל האלוקים ... ( cache )
 • קורות חיים Curriculum Vitae : מה דודך מדוד היפה בנשים. -". על אסתטיקה ויופי בספרות חז. ל". 4. סיפורי מעשי חכמים. 5. הכל נשאר במשפחה. -. קונפליקטים בזו. גיות ובמשפחה. 6". וקראת לשבת עונג. -". מדרשי חז ... ( cache )
 • בצלצלי שירה - ג - Page tavnit3 Of Kahana : זה א-לי ואנוהו, לפי הפשט, אבנה לו נוה, והכוונה לבית המקדש הנקרא נוה, נוה קדשך, לפי המדרש אנוה את שמו הנכבד בפני כל האומות שיאמרו אין כה' אלקינו, מה דודך מדוד היפה בנשים ... ( cache )
 • ציצית מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 9 | Responsa : אנוה שמו הנכבד והנורא בפני כל האומות, שיאמרו כי אין כה' אלהינו, שנאמר מה דודך מדוד היפה בנשים (שה"ש ה ט), שכך אתם מומתים על שם קדשו, שנאמר על כן עלמות אהבוך (שם א ג) ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - משכני אחריך נרוצה : הרעיה מתארת לבנות ירושלים כשהן שואלות אותה: " מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו" (ה, ט). היא עונה להם: "דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז קוצותיו ... ( cache )
 • הצעת פעילות: : מפחד בלילות; אפיריון עשה לו המלך שלמה... תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים; צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה... ביום חתונתו וביום שמחת לבו". ֲ· פרק ה, 9: " מה דודך מדוד היפה בנשים ... ( cache )
 • יפה שלי, שיר האהבה הראשון. שלך ובשבילך. - שתיקת האנשים - תפוז בלוגים : 6 אוגוסט 2006 ... מה-דודך מדוד, היפה בנשים;. מה-דודך מדוד, שככה השבעתנו: דודי צח ואדום, דגול מרבבה: ראשו כתם פז; קוצותיו תלתלים, שחרות כעורב: עיניו כיונים על-אפיקי מים; ... ( cache )
 • ביאור:יוון וישראל: האם היופי חשוב? ג€“ ויקיטקסט : 25 יוני 2010 ... שיר השירים ה ט: " מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו". שיר השירים ו א: "אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך". שיר השירים ו ד: ... ( cache )
 • לולב מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 7 | Responsa : אנוה שמו הנכבד והנורא בפני כל האומות, שיאמרו כי אין כה' אלהינו, שנאמר מה דודך מדוד היפה בנשים (שה"ש ה ט), שכך אתם מומתים על שם קדשו, שנאמר על כן עלמות אהבוך (שם א ג) ... ( cache )
 • Sod David - פסוק מגן : מ-ו, מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו, שה"ש ה, ט. מ-ז, מִזְמוֹר לְדָוִד הָבוּ לַי־הוָ־ה בְּנֵי אֵלִים הָבוּ לַי־הוָ־ה כָּבוֹד וָעז, תהלים כט, א. מ-ח, מן הארץ ... ( cache )
 • האמת, חגי ישראל: : שאלה זאת שאל שלמה המלך, החכם מכל אדם, בשיר השירים (ג,ד) מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו וביאר רשי מה דודך ג€“ כך היו שואלין האומות את ישראל: ... ( cache )
 • שדים מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 7 | Responsa : ... ביום ההוא הנה אלהינו זה וגו' (ישעי' כה ט): ואנוהו. מדבר בנואי שלו בפני כל האומות העולם, שהן שואלים אותו מה דודך מדוד היפה בנשים (שה"ש ה ט), ואני משיב להם אני ראיתי בראיית ... ( cache )
 • שיר השירים : ט מה-דודך מדוד, היפה בנשים: מה-דודך מדוד, שככה השבעתנו. י דודי צח ואדום, דגול מרבבה. יא ראשו, כתם פז; קווצותיו, תלתלים, שחורות, כעורב. יב עיניו, כיונים על-אפיקי מים; רוחצות, ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - בין משכן לעגל (ספר) : דרך כלל אנו מוצאים במגילה כי הדוד הוא המתאר את הנערה, ואילו היא עוסקת בתשובה לשאלה " מה דודך מדוד, היפה בנשים?". אולם יש מקומות בהם מציגה היא את עצמה, ומהם ניתן ללמוד ... ( cache )
 • more "מה דודך מדוד היפה " :
 • שיר השירים פרק ה (כתיב מסורה) ג€“ ויקיטקסט : 8 מאי 2007 ... מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו. דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב. עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות ... ( cache )
 • more "בנשים מה דודך מדוד " :
 • תקופת החיתום : אומות העולם שואלים את ישראל: מה דודך מדוד שככה השבעתנו ? ג€“ שכך אתם מתים לעולם עליו וכן אתם נהרגין עליו, שנאמר: על כן עלמות אהבוך ג€“ אהבוך-עד מוות (עלמות = על מות = עד ... ( cache )
 • דף קשר 1241 - ר' עקיבא בן יוסף / הרב עמית משגב : 'מה דודך מדוד שככה השבעתנו ?' - שכך אתם מתים עליו וכך אתם נהרגין עליו? שנאמר: 'על כן עלמות אהבוך' (שיר השירים א ג) - אהבוך עד מות, וכתיב: 'כי עליך הורגנו כל היום' (תהלים מד כג) ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - שיר השירים; : שהרי אומות העולם שואלין את ישראל לומר, מה דודך מדוד שככה השבעתנו ? שכך אתם מתים עליו, וכך אתם נהרגין עליו, שנאמר 'על כן עלמות אהבוך אהבוך' - עד מות. וכתיב 'כי עליך הורגנו ... ( cache )
 • Realia Judaica: "Be-Esek Atevata" - The Origin and Meaning of a... : 23 מאי 2011 ... ר' עקיבא אומר אדבר בנאותיו ובשבחיו של מי שאמר והיה העולם בפני כל אומות העולם. שהרי אומות העולם שואלין את ישראל לומר מה דודך מדוד שככה השבעתנו (שה"ש ... ( cache )
 • נביא דורנו / שמריהו לוין : מה דודך מדוד שככה השבעתנו . לפי הנמשל המקובל זוהי כנסת ישראל המהלכת ביגונה עטופת שחורים. ושואלים אותה: מה דודך מדוד שככה השבעתנו ? האין שכחה לאבידה? האין תמורה ... ( cache )
 • Realia Judaica : 28 אוגוסט 2011 ... שהרי אומות העולם שואלין את ישראל לומר מה דודך מדוד שככה השבעתנו (שה"ש ה ט) שכך אתם מתים עליו וכך אתם נהרגין עליו שנ' על כן עלמות אהבוך (שם א ג) אהבוך ... ( cache )
 • מכילתא שמות : אדבר בנבואתו שבחו של הקב"ה, מי שאמר והיה העולם, שהרי אומות העולם שואלין את ישראל: מה דודך מדוד שככה השבעתנו - שכך אתם מתים לעולם עליו. וכך אתם נהרגין עליו, שנאמר: על ... ( cache )
 • משהו ללכת איתו : אדבר בנאותיו ובשבחיו של מי שאמר והיה. העולם בפני כל אומות העולם. שהרי אומות העולם שואלין את ישראל לומר.: '. מה דודך מדוד שככה השבעתנו . - '? שכך אתם מתים עליו וכך אתם ... ( cache )
 • more "דודך מדוד שככה השבעתנו " :
 • מה דודך מדוד - זמרשת - זמר עברי מוקדם : מַה-דּוֹדֵךְ מִדּוֹד?" -"דּוֹדִי צַח וְאָדוֹם, דָּגוּל מֵרְבָבָה. עֵינַיִם - זוּג יוֹנִים, קוֹלוֹ כְּפַעֲמוֹנִים". "מה-דודך מדוד, היפה בנשים מה-דודך מדוד?" -" דודי צח ואדום, דגול מרבבה. ... ( cache )
 • פירוש על שיר השירים לרבינו שמואל בן מאיר (הרשב"ם) / אהרן יעללינעק : דודי צח ואדום דגול ניכר בין מרכבות חיילותיו, ראשו נאה והגון בכתם של זהב מופז וקווצותיו שהם תלתלים שחורות כעורב, עיניו נכונים והגונים כעיני יונים שעומדים על אפיקי מים ושמחים שם ... ( cache )
 • האם שיר-השירים נתחבר בעין גדי? : ' דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז ... הרעיה מתארת את דודה בצבעים עזים כפז ואדום ובאמצעות ניגוד דרמטי בין שחור (כעורב) ללבן (כיונים וחלב): ' דודי צח ואדום דגול מרבבה. ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - שיר השירים; : דודי צח ואדום דגול מרבבה. כיון ששומעין שכך שבחו, אומרים לישראל: נלכה עמכם. שנאמר 'אנה הולך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך'. וישראל אומרים להם: אין לכם חלק בו, ... ( cache )
 • ענת פרי בזכות עצמה: ברנאר מקלירוו על הולדת ישו מהבתולה : 10 יוני 2011 ... וישראל אומרים להם לאומות העולם, מכירין אתם אותו, נאמר לכם מקצת שבחו דודי צח ואדום דגול מרבבה. כיוון ששומעים שכך שבחו, אומרים לישראל נלכה עמכם, שנאמר ... ( cache )
 • חדוה ודוד - מה דודך מדוד - שירונט : 3 פברואר 2010 ... מה דודך מדוד חדוה ודוד מילים: עממי לחן: ידידיה אדמון מה דודך מדוד, היפה בנשים? היפה בנשים, מה דודך מדוד? דודי צח ואדום, דגול מרבבה ... ( cache )
 • ֳ₪ ֳ×-ֳ³ : דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז, קווצותיו תלתלים. עיניו כיונים, לחיו כערוגת הבושם. שפתותיו שושנים נוטפות מור. שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז. מראהו כלבנון, בחור כארזים. ... ( cache )
 • תיאטרון החדר - הצגת הפולחן "דם" : כרזה עם עינבל מרום. עינבל מרום - שביס. עינבל מרום ואפרת הרמלין. כרזה עם דורית לוי ועינבל מרום. " דודי צח ואדום, דגול מרבבה". אפרת האחות הראשית: "וכל העולם כורע ברך לפניהם" ... ( cache )
 • אלה מילך-שריף : דודי צח ואדום דגול מרבבה (4:13) אריה מוסיקה: אלה מילך-שריף. לחץ לצפיה בקטע הוידאו. עזה כמוות אהבה (2:41) מדריגל מוסיקה: אלה מילך-שריף. לחץ לצפיה בקטע הוידאו ... ( cache )
 • Shir Hshirim Song of Shlomo / Song of Solomon Chapter 5 : 5:10 דודי צח ואדום דגול מרבבה׃. Dodi tzakh veadom dagul mervavah: My dodi [is] white and ruddy, the chiefest among ten thousand. 5:11ראשׁו כתם פז קוצותיו תלתלים ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - דברים לחודש אלול : " דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז קוֻצותיו תלתלים שחֹרות כעורב". והיא מבקשת: "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך". זהו ענינו של חודש אלול - "אני לדודי ... ( cache )
 • ענת פרי בזכות עצמה: עלילת הדם של רין וסיפורי האחים גרים : 16 יולי 2011 ... הכתוב במתכונת הדקאמרון של בוקאצ'ו אך מחזיק חמישה ימי סיפור ולא עשרה, ושמו מרמז בבירור לשיר השירים, שמתוכו, מפסוקים י-י"א בפרק ה': " דודי צח ואדום דגול ... ( cache )
 • ראה התש"ע - תורה : " דודי צח ואדום דגול מרבבה ראשו כתם פז קוֻצותיו תלתלים שחֹרות כעורב". והיא מבקשת: "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך". זהו ענינו של חודש אלול - "אני לדודי ... ( cache )
 • תקופת החיתום : נאמר לכם מקצת שבחו: " דודי צח ואדום, דגול מרבבה". כיוון ששומעים שכך שבחו, אומרים לישראל: נלכה עמכם, שנאמר: "אנה הלך דודך, היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו? וישראל אומרים: ... ( cache )
 • ד"ר לאה מזור: על מקרא, הוראה וחינוך: צבעי האהבה בשיר השירים : 20 פברואר 2011 ... קושי בנוגע לצבע העור מתעורר בתיאור החתן, " דודי צח ואדום דגול מרבבה: ראשו כתם פז קוֻצותיו תלתלים שחֹרות כעורב" (ה 11-12)(6). על בסיס צירופים כדוגמת "צחו ... ( cache )
 • שחורה אני ונאווה - אלה מילך-שריף : מה יפה דודך מדוד היפה בנשים (1:05). לחץ לנגינת קטע הוידאו דודי צח ואדום דגול מרבבה (4: 13). לחץ לנגינת קטע הוידאו עזה כמוות אהבה (2:41). לחץ לנגינת קטע הוידאו פינאלה (5:56) ... ( cache )
 • גלגל המזלות,מזלות,, תפילה לזיווג : דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז. קוצותיו תלתלים שחרות כעורב. עיניו כיונים על אפיקי מים. רחצות בחלב ישבות על מלאת. לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים. שפתותיו שושנים ... ( cache )
 • ההתחדשות של חודש אלול - יהדות - ערוץ 7 : 5 אוגוסט 2010 ..."דודי צח ואדום דגול מרבבה ראשו כתם פז קוֻצותיו תלתלים שחֹרות כעורב". והיא מבקשת: "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך". זהו ענינו של ... ( cache )
 • כי תצא התשס"ט - תורה : " דודי צח ואדום דגול מרבבה ראשו כתם פז קוֻצותיו תלתלים שחֹרות כעורב". והיא מבקשת: "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך". זהו ענינו של חודש אלול - "אני לדודי ... ( cache )
 • מסע הערב של יתיר / יהושע אברהם ב' ג€“ סיכומונה : 30 דצמבר 2008 ... הוא מתואר כ"צח ואדום", רמז לפסוק " דודי צח ואדום דגול מרבבה" (שיר השירים, ה' 10), שלפי פירוש חז"ל הריהו מוסב על אלוהים. קנאות אומר על עצמו כשהוא נוקט לשון ... ( cache )
 • מפיוטי ההגדה: 'אדיר הוא' ו'אדיר במלוכה' : האל הגדול הגבור והנורא החזק והאמיץ האדיר והאביר ' דודי צח ואדום דגול מרבבה' (שיר השירים ה,י).[22]. הרי כאן צירוף (או אולי: גיבוב) של תארים (שלא בתפילת העמידה), מעין התפילה ... ( cache )
 • ענת פרי בזכות עצמה: יולי 2011 : 31 יולי 2011 ... הכתוב במתכונת הדקאמרון של בוקאצ'ו אך מחזיק חמישה ימי סיפור ולא עשרה, ושמו מרמז בבירור לשיר השירים, שמתוכו, מפסוקים י-י"א בפרק ה': " דודי צח ואדום דגול ... ( cache )
 • Realia Judaica: "Be-Esek Atevata" - The Origin and Meaning of a... : 23 מאי 2011 ... וישראל אומרים להם לאומות העולם, מכירין אתם אותו(2) נאמר לכם מקצת שבחו: דודי צח ואדום דגול מרבבה (שה"ש ה י). כיון ששומעין שכך שבחו אומרים לישראל נלכה ... ( cache )
 • דף קשר 1241 - ר' עקיבא בן יוסף / הרב עמית משגב : נאמר לכם מקצת שבחו: ' דודי צח ואדום דגול מרבבה' (שיר השירים ה', י').' כיון ששומעין שכך שבחו אומרים לישראל: 'נלכה עמכם', שנאמר: 'אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו ... ( cache )
 • ניתוח יצירות ספרותיות/א"ב יהושע/מסע הערב של יתיר - ויקיספר : 11 מאי 2009 ... הוא מתואר כ"צח ואדום", רמז לפסוק " דודי צח ואדום דגול מרבבה" (שיר השירים, הֲ´ 10), שלפי פירוש חז"ל הריהו מוסב על אלוהים. קנאות אומר על עצמו כשהוא נוקט לשון ... ( cache )
 • פסוקים לשמות אנשים - שאל את הרב - כיפה : ... צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה [איוב פרק מא פסוק ו]: דלתי פניו מי פתח סביבות שניו אימה [ שיר השירים פרק ה פסוק י]: דודי צח ואדום דגול מרבבה [איכה פרק א פסוק ד]: דרכי ציון אבלות ... ( cache )
 • כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל : שבחו דודי צח ואדום דגול מרבבה. כיון ששומעין אומות העולם שבחו של. אפשר להסביר באותו הקשר שחנוכה היא הביטוי של היחס של עם ישראל ליון - מצד א', יון הוא החושך. 2. מאידך גיסא ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - משכני אחריך נרוצה : היא עונה להם: " דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחורות כעורב" (ה, י - י"א) וכדומה. עיקר העיקרים שעוסקת בהם מגילה מיוחדת זו שהיא קודש הקודשים היא ... ( cache )
 • מכתב לשבת המלכה ֲ« חברותא ג€“ הומואים דתיים : 9 ינואר 2008 ..."דודי צח ואדום דגול מרבבה, קבוצותיו תלתלים שחורות כעורב". ואזכה לחיות במחיצת אהובי ורעי. ותנעם לנו אהבתנו כמו לדוד המלך ויונתן בשעתם. והוא יהיה לי לחבר ... ( cache )
 • העמותה למורשת הזמר העברי: משירי ידידיה אדמון - עץ הרימון : X. מילים: שיר השירים לחן: ידידיה אדמון גורוכוב עיבוד: משה וילנסקי. מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד. דודי צח ואדום דגול מרבבה עיניים זוג יונים, קולו כפעמונים. 03. בוקרי לכיש ... ( cache )
 • טבעת אני לדודי ודודי לי זהב : כי אכן, הכלה נמשכת אל דודה, עורגת היא אליו, מצפה לו ומחפשת אחריו. היא מעריצה את דודה. " דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז קוֻצותיו תלתלים שחֹרות כעורב". והיא מבקשת: ... ( cache )
 • יפה שלי, שיר האהבה הראשון. שלך ובשבילך. - שתיקת האנשים - תפוז בלוגים : 6 אוגוסט 2006 ... מה-דודך מדוד, שככה השבעתנו: דודי צח ואדום, דגול מרבבה: ראשו כתם פז; קוצותיו תלתלים, שחרות כעורב: עיניו כיונים על-אפיקי מים;. רחצות בחלב, ישבות על-מלאת: ... ( cache )
 • טבעת אני לדודי ודודי לי כסף : כי אכן, הכלה נמשכת אל דודה, עורגת היא אליו, מצפה לו ומחפשת אחריו. היא מעריצה את דודה. " דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז קוֻצותיו תלתלים שחֹרות כעורב". והיא מבקשת: ... ( cache )
 • עלון קוממיות - תשע - ראה : " דודי צח ואדום דגול מרבבה ראשו כתם פז קוֻצותיו תלתלים שחֹרות כעורב". והיא מבקשת: "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך". זהו ענינו של חודש אלול - "אני לדודי ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - משכני אחריך נרוצה : היא עונה להם: " דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחורות כעורב" (ה, י - י"א) וכדומה. עיקר העיקרים שעוסקת בהם מגילה מיוחדת זו שהיא קודש הקודשים היא ... ( cache )
 • more "דודי צח ואדום דגול " :
 • פרשת בשלח : והיו אומרים להם: בחור אחד נאה ומשובח, היה יורד ועושה לנו כל צרכינו, שנאמר (שיר ה, י): דודי צח ואדום דגול מרבבה , וכיון שבאו ישראל לים, היו אותן התינוקות שם, והם ראו להקדוש ברוך ... ( cache )
 • [http://bgu.ac.il/NR/rdonlyres/B8973798-68A8-4A79-99DF-0D8F41775068/86624/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A84%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%96%D7%A7%D7%9F%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94.doc ג€�ג€�ג€�ג€�כ"ח חשון תש"ע] : הרעיה בשיר השירים תיארה את אהובה " צח ואדום דגול מרבבה . ראשו כתם פז" (שיר השירים ה' 11-10), והמשוררת תיארה את הזקן כמי שהשקיעה צובעת את שיבתו "פז ואדם". כמו גיבורו ... ( cache )
 • ביבליוגרפיה מוערת לשירת יהודי המזרח : נכללו בספרו של אברהם בן יעקב, שירה ופיוט של יהודי בבל בדורות האחרונים, ירושלים, תש"ל, עמ' ג€�46ג€�-21. כולל השיר " צח ואדום דגול מרבבה " (עמ' ג€�36), הכלול בתכנית. ישראל נג'ארה ... ( cache )
 • תפילה לזיווג : שככה השבעתנו דודי צח ואדום דגול מרבבה ראשו. כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב. עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על. מלאת לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים ... ( cache )
 • לאה גולדברג מדברת עם קהלת, או: חכמת הציפור המזמרת : הרעיה בשיר השירים תיארה את אהובה " צח ואדום דגול מרבבה . ראשו כתם פז" (שיר השירים ה' 11-10), והמשוררת תיארה את הזקן כמי שהשקיעה צובעת את שיבתו "פז ואדם". כמו גיבורו ... ( cache )
 • more "צח ואדום דגול מרבבה " :
 • על ציור אחד של רפי לביא | המחסן של גדעון עפרת : 28 יוני 2011 ... על גבי רקע זה, במרכזו האופקי, רשם לביא בכתב יד בעט שחור: " ראשו כתם פז, קוצותיו תלתלים, שחרות כעורב". הכתיב החסר ("קוצותיו" במקום "קווצותיו", "שחרות" ... ( cache )
 • פרשת לך לך : " ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחורות כעורב...שפתותיו שושנים נטפות מור עבר ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - דניאל : כתוב אחד אומר ושער ראשיה כעמר נקא וכתיב ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחורות כעורב, לא קשיא כאן בישיבה כאן במלחמה, דאמר מר אין נאה בישיבה אלא זקן ואין נאה במלחמה אלא ... ( cache )
 • הכפלת אותיות השורש : ... השם "תלתלים" (שיר השירים ה יא): " ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב "; השם " סנסינים" (שיר השירים ז ט): "אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן ... ( cache )
 • ביאור:בבלי חגיגה דף יד ג€“ ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... יומין יתב) לבושיה כתלג חיור ושער ראשה כעמר נקא [כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק] וכתיב (שיר השירים ה יא: ראשו כתם פז) קוצותיו תלתלים שחורות כעורב? ... ( cache )
 • על אמנות ושירה בישראל | המחסן של גדעון עפרת : 20 יולי 2011 ... על גבי רקע זה, במרכזו האופקי, רשם לביא בעט שחור: " ראשו כתם פז, קוצותיו תלתלים, שחרות כעורב". הכתיב החסר ("קוצותיו" במקום "קווצותיו", "שחרות" במקום ... ( cache )
 • more "ראשו כתם פז קוצותיו " :
 • הפסוק הראשון בפרשת משפטים - חשיבות דיוק המשפט : כפי שנאמר, קוצותיו תלתלים שחרות כעורב (שה"ש ה'). ופירשו חז"ל, מכאן שעל כל קוץ וקוץ שבתורה ישנם תילי תלים של הלכות. וכל שכן כאשר הפרשיות אינן כתובות כסידרן. לפיכך פירש ... ( cache )
 • שיר השירים פרק ה (כתיב מסורה) ג€“ ויקיטקסט : 8 מאי 2007 ... ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב . עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת. לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור ... ( cache )
 • more "קוצותיו תלתלים שחרות כעורב " :
 • שיעורי תורה - ברסלב : עיניו כיונים על אפיקי מים, ברב תבונתו ועומק דעתו דורש הרב בכל חלקי התורה הקדושה, הן בתלמוד בבלי וירושלמי, מדרשים, ראשונים ואחרונים וכו' ומתוכם דולה פנינים יקרים לכל יהודי ... ( cache )
 • היפים והתנכיים - הדוד בשיר השירים : ראשו כתם פז, קבוצותיו תלתלים שחורות כעורב, עיניו כיונים על-אפיקי מים, רחצות בחלב ישבות על-מלאת. לחיו כערוגת הבושם מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים נטפות מור עובר..." לאחר ... ( cache )
 • שלמה זלמן אהרנרייך ג€“ ויקיפדיה : ... של הרב אהרנרייך) בזיווג שני, כתב לרב אהרנרייך בו' בניסן תרמ"ד בהיותו כבן 20 שבחים גדולים מאוד לגילו כמו "כליל המדע מפענח תעלומה", " עיניו כיונים על אפיקי הש"ס והפוסקים בהוד ... ( cache )
 • סדנא לשם האדם, כח האותיות וזימון אנרגיות : v " עיניו כיונים על אפיקי מים"- רמז לשמות של ציפורים כמו יונה, ציפורה, נץ... v "דודי ירד לגנו"- רמז לשמות של פרחים- כלנית, רקפת, נרקיס, ורד, שושנה,. v "מראו כלבנון בחור כארזים"- רמז ... ( cache )
 • בית הלל - יעלה יעלה / ר' ישראל נג'ארה : מגיעה מהמדבר ומשפת האוהבים בעין גדי ("תחת התפוח עוררתיך", " עיניו כיונים על אפיקי מים"). לכן, כשהנערה הולכת לחפש את הדוד היא הולכת לראות "הפרחה הגפן הנצו הרימונים". ... ( cache )
 • כוכב יעקב ֲ» שמות הרחובות : 29 מאי 2008 ..."עיניו כיונים על אפיקי מים רוחצות בחלב יושבות על מלאת: "(שיה"ש ה יב). תרגום יונתן שם מפרש: "עיני ד' מסתכלים תמיד על ירושלים להיטיב לה ולברך אותה מראש ... ( cache )
 • Shir HaShirim Curr : +יב+ עיניו כיונים על אפיקי מים - עיניו על אפיקי מים נאות כעיני יונים אפיקי מים. עריבים למראה ... עיניו כיונים על אפיקי מים - כיונים שעיניו צופות אל ארובותיהם כך עיניו על בתי כנסיות ... ( cache )
 • יונתי בחגוי הסלע : 7 אוקטובר 2010 ... איך נהיה אור לגויים?? תמונה. 5. ושמא דווקא כפסוק האחר. שליש אוריים יליד ירושליים 10/ 10/2010. ".... קווצותיו תלתים שחורות כעורב, עיניו כיונים על אפיקי מיים..." ... ( cache )
 • הטבע בשיר השירים / אהוד קלפון : מראהו כלבנון בחור כארזים" (ה, ט"ו), " עיניו כיונים על אפיקי מים" (ה, י"ב), "ראשו כתם פז קווצותיו תלתלים שחורות כעורב" (ה, י"א), "לחיו כערוגת הבושם" (ה, י"ג). "דומה דודי לצבי או לעופר ... ( cache )
 • על מלי דאווי ומעשה הכישוף : v " עיניו כיונים על אפיקי מים"- רמז לשמות של ציפורים כמו יונה, ציפורה, נץ... v "דודי ירד לגנו"- רמז לשמות של פרחים- כלנית, רקפת, נרקיס, ורד, שושנה,. v "מראו כלבנון בחור כארזים"- רמז ... ( cache )
 • שיר השירים - דו שיח בין אוהבים : הרועה, " עיניו כיונים על אפיקי מים", "מראהו כלבנון", "בחור כארזים", והשולמית: "זאת קומתך דמתה לתמר", "שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד (ד, א)", "בטנך ערמת חיטים". מתיאורים אלו ... ( cache )
 • ספרדים ואשכנזים / בר טוביה : בת ירושלים מתארת את אהוב נפשה: "דודי צח ואדום - - - קווצותיו תלתלים שחורות כעורב, עיניו כיונים על אפיקי מים". אבל הדוד אומר לשולמית: "צווארך כמגדל השן, עיניך בריכות בחשבון ... ( cache )
 • מבט-העין וחכמת-הפרצוף / מרדכי צבי מאנה : וכן בשיר השירים תאמר: ג€� עיניו כיונים על אפיקי מיםג€�, ר"ל רטובות. אף כי לא בידינו להתאפק מבכי ולעצור זרם דמעותינו, עת רגשותינו יתפרצו החוצה ע"י מקרי אבל וגם מקרי אֹשר ושמחה; בכל ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות | רבי נחמן מברסלב | שיעורי תורה, ברסלב, חגי ישראל : עיניו כיונים על אפיקי מים, ברב תבונתו ועומק דעתו דורש הרב בכל חלקי התורה הקדושה, הן בתלמוד בבלי וירושלמי, מדרשים, ראשונים ואחרונים וכו' ומתוכם דולה פנינים יקרים לכל יהודי ... ( cache )
 • רטוריקה של תשוקה: שיר השירים כמקרה גבול של שירה ארוטית : רוברט אלטר היטיב להגדיר תופעה זו כהפיכת ההנאה ממשחק האהבה להנאה ממשחק בדימויים. 18 חלק ניכר של הטקסט עוסק ביצירת דימויים שיתאימו הן לדמות הגבר (' עיניו כיונים על אפיקי ... ( cache )
 • העינים וחכמת-הפרצוף / מרדכי צבי מאנה : ... צח ולבן הוא אז יפיק רצון מאתנו; ואם עכור וירוק הוא או אדמדם ע"י כאב או נדוד שנה, אז ישחית הוד העינים; ולכן תהלל האהובה עיני דודה לאמר: " עיניו כיונים על אפיקי מים רוחצות בחלב ". ... ( cache )
 • 1 תשובה בענין טהרת המת ל " ברמן ז - לעילוי נשמת ברנדה קאופמן שהחזירה א : ואח. "כ מניח את אזניו ומתחיל בעינים ואומ.: "'. וירא ראשית לו. ". ונותן. בשתי עיניו. [. שמן של שושנים. ] ואומ.: "'. עיניו כיונים על אפיקי מים. בא. י ". המאיר עיני מ. תי עמו ישראל ברחמים. ". ... ( cache )
 • מכילתא שמות : ואומר: עיניו כיונים על אפיקי מים. ואומר: לחייו כערוגת הבשם ידיו גלילי זהב. ואומר: שוקיו עמודי שש. ר' יוסי הגלילי אומר: הרי הוא אומר: מפי עוללים ויונקים יסדת עוז. מפי עוללים - אלו שבמעי ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - וזאת הברכה : ... כלכם נאים כלכם גבורים בואו והתערבו עמנו, וישראל אומרים להם נאמר לכם מקצת שבחו ואתם מכירין אותו דודי צח ואדום דגול מרבבה ראשו כתם פז וגו' עיניו כיונים על אפיקי מים וגו' לחייו ... ( cache )
 • בחדרי חרדים | פורום: ספרים וסופרים - מבני בניו של נפתלי הרץ וייזל : ואת דברי בעל תפארת ישראל על ויזל ש"הגם כי עיניו כיונים על אפיקי הש"ס" (להיפך גמור מדברי גדולי הנלחמים נגד ויזל, אשר במאמר הראשון מאריך הרב הנ"ל לדון בהם, שטענו שהלה היה ... ( cache )
 • אחים אחרים : וישראל אומרים: נאמר לכם מקצת שבחו ואתם מכירים אותו: "דודי צח ואדום", "ראשו כתם פז", " עיניו כיונים על אפיקי מים", "לחייו כערוגת הבשם", "ידיו גלילי זהב", "שוקיו עמודי שש", "חכו ... ( cache )
 • בית ישן ויונים / נתן אלתרמן - פירוש לשיר : 6 יוני 2008 ..."עיניו כיונים על אפיקי מים, רחצות בחלב יושבות על מלאת". אולי "ממלאות" גזור מ"יושבות על מלאת". הגב להודעה זו. אז מיהו אם כן רמי נוידרפר {2008-06-08 ... ( cache )
 • The Song of all Songs : שככה השבעתנו: דודי צח ואדום. דגול מרבבה: ראשו כתם פז. קוצותיו תלתלים. שחרות כעורב: עיניו כיונים על אפיקי מים. רחצות בחלב. ישבות על מלאת: לחיו כערוגת הבשם. מגדלות מרקחים ... ( cache )
 • - יונים על מילאת-פורום תרבות : 8 יוני 2008 ... רק תוספת שנזכרתי בה תוך כדי קריאה על "יונים ממלאות בעבוע" (שיר השירים ה, יב): " עיניו כיונים על אפיקי מים, רחצות בחלב יושבות על מלאת". אולי "ממלאות" גזור ... ( cache )
 • שיר השירים בחג האביב - תופעות ומועדים בטבע אהוד קלפון : "מראהו כלבנון בחור כארזים" (ה, ט"ו), " עיניו כיונים על אפיקי מים" (ה, י"ב),"ראשו כתם פז קווצותיו תלתלים שחורות כעורב" (ה, י"א), "לחיו כערוגת הבושם" (ה, י"ג). "דומה דודי לצבי או לעופר ...
 • סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב : כבוד הרב הנעלה וכו' מוהר"ר שליט"א, עיניו כיונים על אפיקי הכשרא דשא"י, אוה למושב בגליל. התחתון יצ"ו. הנה בני"ד אם אסרינן לכתחלה החלב שבמושבות או קיבוצים משום שיש שם עכו"ם, ... ( cache )
 • שיר השירים : יב עיניו, כיונים על-אפיקי מים; רוחצות, בחלב--יושבות, על-מילאת. יג לחייו כערוגת הבושם, מגדלות מרקחים; שפתותיו, שושנים--נוטפות, מור עובר. יד ידיו גלילי זהב, ממולאים בתרשיש; מעיו ... ( cache )
 • יום העצמאות - התאריך ההיסטורי והתאריך הדתי - HEK.CO.IL : הרועה, " עיניו כיונים על אפיקי מים", "מראהו כלבנון", "בחור כארזים", והשולמית: "זאת קומתך דמתה לתמר", "שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד (ד, א)", "בטנך ערמת ... ( cache )
 • more "עיניו כיונים על אפיקי " :
 • more "מים רחצות בחלב ישבות " :
 • more "בחלב ישבות על מלאת " :
 • לעניות דעתי אין להשתמש בביטוי לעניות דעתך : 6 דצמבר 2009 ... שם, ה,יג לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר. קהלת י,יב דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו. שפות דברים כג,כד מוצא שפתיך תשמר ... ( cache )
 • more "לחיו כערוגת הבשם מגדלות " :
 • more "מרקחים שפתותיו שושנים נטפות " :
 • למה קשה בהתחלה ללמוד תורה : "והאמר רב גידל אמר רב: כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר - תכוינה, שנאמר: שפתותיו שושנים נטפות מור עבר , אל תקרי מור עבר אלא מר עובר, אל תקרי שושנים אלא ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- ולשמחה מה זו עושה : והאמר רב גידל אמר רב: כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר - תכוינה, שנאמר (שיר השירים ה) 'שפתותיו שושנים נטפות מור עבר ', אל תקרי מור עבר אלא מר עובר, ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי מוהר"ן פורים - חג פורים - משלוח מנות איש לרעהו... : וזהו בחינת (שיר - השירים ה): "שפתותיו שושנים נטפות מור עבר ". שפתותיו זה בחינת פסח פה סח (כמובא). שושנה היא אסתר, (כמובא בזהר הקדוש ובכתבי האריז"ל, ושושנה גימטריא ... ( cache )
 • ב"ה : "והאמר רב גידל אמר רב: כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר ג€“ תכוינה, שנאמר22: שפתותיו שושנים נטפות מור עבר , אל תקרי מור עבר אלא מר עובר, אל תקרי שושנים ... ( cache )
 • בול יום העצמאות ה- 15 : ... ג'); "שפתותיו שושנים נטפות מור עבר " (שיר השירים ה', י"ג) וכ'ו. לא מקרה הוא כי הפרח האציל שימש דוגמא לעיצוב כותרות העמודים בבית המקדש "וכותרת אשר על-ראש העמודים מעשה ... ( cache )
 • דף קשר מספר 542 - חול המועד פסח : שפתותיו שושנים נטפות מור עבר ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים". כאן, בשלוב שבין המור עובר ... ( cache )
 • ירק בשבועות- לקורותיו וטעמיו של מנהג : ... שנאמר 'שפתותיו שושנים נטפות מור עבר ' (שיר השירים ה, יג)... אל תקרי שושנים אלא ששונים".69 רב גידל בשם רב דורש מתוך הקשר אחר את המילה "שושנים", וחושף בה משמעות חדשה ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי מוהר"ן חג הפסח - חגי ישראל מועדי השנה שלשה... : וזהו בחינת (שיר - השירים ה): "שפתותיו שושנים נטפות מור עבר ". שפתותיו זה בחינת פסח פה סח (כמובא). שושנה היא אסתר, (כמובא בזהר הקדוש ובכתבי האריז"ל, ושושנה גימטריא ... ( cache )
 • more "שושנים נטפות מור עבר " :
 • זהב - תכשיטים : בשיר השירים לובשת המלה זהב גוון אלגורי בשילובה בתיאור קסמי האהבה והיא הופכת לשם נרדף לאהבה ושלמות: " ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש..." (ה, יד). הזהב מופיע בתנ"ך גם ... ( cache )
 • more "ידיו גלילי זהב ממלאים " :
 • Bar-Ilan University Parshat Hashavua Page : מיוסדים על אדני פז" (ה' טו); "חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן" בתרשיש","מעיו עשת שן מעולפת ספירים" (ה' יד) "שוקיו עמודי שש פיזיים שזיהויים ניכר במישוש ובתחושת מגע ("ידיו ... ( cache )
 • בס"ד : ... בהדגשתם של צבעים וצורות ובשימוש באלמנטים פיזיים שזיהויים ניכר במישוש ובתחושת מגע ("ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש", "מעיו עשת שן מעולפת ספירים" (ה' יד) "שוקיו עמודי שש ... ( cache )
 • more "בתרשיש מעיו עשת שן " :
 • גאון יהודה / שלמה רובין : ... הבקורת[xxxiii] בימים ההם) על אפריון מעצי-לבנון, שעמודיו כסף, רפידתו ג€“ זהב, מרכבו - ארגמן, על גלילי זהב ממולאים בתרשיש, עשת שן מעלפת ספירים , ועמודי שש מיוסדים על אדני פז. ...
 • more "עשת שן מעלפת ספירים " :
 • קולך - פורום נשים דתיות - זוגיות ואהבה במגילת שיר השירים ובראי הפסיכולוגיה : קיימים גם תיאורים של חוזקו של האוהב ויופיו החיצוני: " שוקיו עמודי שש, מיסדים על אדני פז" (ה, טו); "ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים" (ח, יד); "מראהו כלבנון בחור כארזים" (ה, ... ( cache )
 • ברוך בן נריה הסופר: דברי הפתיחה והכותרות- קולופונים בספר ירמיהו : השתמשתי במונח כותרת ע"פ לשון מדרש תנחומא: "אמר ר' אלעזר הקפר: כתוב בשיר השירים " שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז". העמוד הזה יש לו כותרת מלמעלן ובסיס מלמטן. ... ( cache )
 • more "שוקיו עמודי שש מיסדים " :
 • הגבול הצפוני של ארץ ישראל 2 - לבנון נחלת אבות-הדפסה בית מדרש : שיר השירים: ה, טו - "שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון, בחור כארזים" שם ז, ה - "... אפך כמגדל הלבנון צופה בפני דמשק" הושע פרק יד פסוק ו - "אהיה כטל לישראל יפרח ... ( cache )
 • עו;quot&ד מאיר הפלר ז;quot&ל : ג€�שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון, בחור כארזיםג€�. היה בנוי לתלפיות, מאיר ובהדרו, ידע להרשים את כל הסובבים אותו. ג€�אל גינת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל, לראות ... ( cache )
 • ארז הלבנון - הבלוגיה - תפוז אנשים : ידיו גלילי זהבמלטף בחום ואהבהשוקיו כעמודי שישמיוסדים על אדני פז.מראהו כלבנון, בחור... נכתב ב: המסע לעמק החלומות של הלב מזהבו| 19 בנובמבר 2009, 22:09. ארז הלבנון ... ( cache )
 • more "על אדני פז מראהו " :
 • דף קשר הר עציון - גליון 1277 - מחשבה : ... עושה מלחמה בסיני כסופר מלמד תורה בימי שלמה כפי מעשיהם מראהו כלבנון בחור כארזים ונראה להם בימי דניאל כזקן הלמד שכן נאה לתורה להיות יוצא מפי זקן. (תנחומא ישן, יתרו ט"ז) ... ( cache )
 • השתלמויות לחידוש תעודת תו תקן בנאות קדומים : ... ורחל וסיפור אהבתה המנצחת של האישה מצידן; ט"ו באב ג€“ חג האהבה והמחולות בכרמים; תיאור האהוב והאהובה בשיר השירים: " מראהו כלבנון בחור כארזים " "עיניה ברכות בחשבון". ... ( cache )
 • מתחתנים בנאות קדומים : החתן - " מראהו כלבנון בחור כארזים " ולהמחשת תיאורו נישאים להם ממול עצי ארז הלבנון המופלאים, הכלה: "עיניה ברכות בחשבון" ממש כאותה בריכת מים המכותרת קנים וסוף ועצי תמר ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : נקרא בחור, שנאמר: מראהו כלבנון בחור כארזים . וקרא לישראל בחורים, שנאמר: בך בחר ה' אלהיך. נקרא חסיד, שנאמר: כי חסיד אני נאם ה'. וקרא לישראל חסידים, שנאמר: אספו לי חסידי. ... ( cache )
 • פרק לג - תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג : לפי כל עסק ועסק וכל דבר ודבר היה נראה להם, נראה להם בים כגיבור עושה מלחמה ונראה להם בסיני כסופר מלמד תורה ונראה להם בימי שלמה לפי מעשיהן מראהו כלבנון בחור כארזים ... ( cache )
 • תוכנית השתלמויות : 10 יולי 2011 ... תיאור האהוב והאהובה בשיר השירים: " מראהו כלבנון בחור כארזים " "עיניה ברכות בחשבון". "סוכות ג€“ זכרונות היסטוריים ומציאות חקלאית השזורים יחדיו..." ... ( cache )
 • מעט עלינו : החתן - " מראהו כלבנון בחור כארזים " ולהמחשת תיאורו נישאים להם ממול עצי ארז הלבנון המופלאים, הכלה: "עיניה ברכות בחשבון" ממש כאותה בריכת מים המכותרת קנים וסוף ועצי תמר ... ( cache )
 • עורב חום-עורף : ג ר' יהודה ב"ר סימון פתר קרא בתלמידי חכמים כתוב אחד אומר (שיר /שיר השירים/ ה) שחורות כעורב וכתוב אחד אומר (שם /שיר השירים ה'/) מראהו כלבנון בחור כארזים וכתיב (נחום ב) ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - הר הלבנון; : הלבנון היה בגלל ראשיו הגבוהים וארזיו "הרמים והנישאים" (ישעיהו ב, יג) לסמל הגבורה, הכבוד והחשיבות בפי הנביאים והמשוררים: " מראהו כלבנון, בחור כארזים " ג€“ שיר השירים ה, טו; "כבוד ... ( cache )
 • [http://www.facebook.com/kdumim?sk=info ג€�להתחתן בנאות קדומים - קדום וקידמה נפגשים - Infoג€� | Facebook] : בין הצמחים מן המקורות, ביטויי אהבה נגלים, החתן -" מראהו כלבנון בחור כארזים ",הכלה- "הנך יפה רעייתי".חגיגה אמיתית של מקורות ומורשת, נוף מרהיב וטבע...בין קדום לקידמה גינת הקיץ ... ( cache )
 • פרשת מצורע : וכתוב אחד אומר (שם): מראהו כלבנון בחור כארזים . וכתיב (נחום ב): מראיהן כלפידים כברקים ירוצצו?! אלא, אלו בני תורה שהן נראין כעורים ושחורים בעולם הזה, אבל לעתיד לבא מראיהן ... ( cache )
 • תשובה במתינות - התשובה בתורתו / שאול יונתן וינגורט : ... שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים ". והיטיב לבטא זאת מחברו של שיר הייחוד ואנעים זמירות בדוגמאות רבות - "ויחזו בך זקנה ובחרות, ושער ראשך בשיבה ושחרות - זקנה ביום דין ובחרות ... ( cache )
 • זמנית רופיה ת פילנ : הקדוש ברוך הוא בים כגבור עושה מלחמה בסיני כסופר מלמד תורה בימי שלמה כפי. מעשיהם מראהו כלבנון בחור כארזים ונראה להם בימי דניאל כזקן הלמד שכן נא. ה. לתורה להיות יוצא מפי ... ( cache )
 • מדרש רבה - מצורע : ג ר' יהודה ב"ר סימון פתר קרא בתלמידי חכמים כתוב אחד אומר (שיר ה) שחורות כעורב וכתוב אחד אומר (שם) מראהו כלבנון בחור כארזים וכתיב (נחום ב) מראיהן כלפידים כברקים ירוצצו ... ( cache )
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ו - משנה א - תורה : 24 פברואר 2009 ... וכן אמרה הגמרא הקדושה בפרק חלק (סנהדרין דף ק) כל המשחיר פניו בעולם הזה על דברי תורה, הקב"ה מבהיק זיוו לעולם הבא שנאמר " מראהו כלבנון בחור כארזים",... ( cache )
 • עיבוד מחשב - "כי לעולם חסדו" - פסיפס : 20 אוגוסט 2006 ..."מראהו כלבנון בחור כארזים .....זה דודי וזה רעי,בנות ירושלים" (שיר השירים ה,טו-טז). קיפצו לביקור. (אין לי תמונות משלי,אני מקווה למצוא תמונה יותר מוצלחת) ... ( cache )
 • Angelic Verses : כולך יפה רעייתי, ומום אין בך.. נרד וכרכום, קנה וקינמון עם כל עצי לבונה.. מעיין גנים, באר מים חיים, ונוזלים מן הלבנון.. מראהו כלבנון, בחור כארזים , וכולו מחמדים אביאך אל בית אמי תלמדני, ... ( cache )
 • נחמן מברסלב ' התשובה בתורתו של ר - מתינות ב תשובה : נאה להיות תורה יוצאה מפי הזקנים.,. נראה להם בימי שלמה כב. חור לפי מעשיהם.,. שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים . והיטיב לבטא זאת מחברו של שיר הייחוד ואנעים זמירות בדוגמאות ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - יתרו : ... בים כגבור עושה מלחמה ונראה להם בסיני כסופר מלמד תורה ונראה להם בימי שלמה לפי מעשיהן מראהו כלבנון בחור כארזים ונראה להם בימי דניאל כזקן מלמד תורה שכן נאה תורה להיות ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ירמיהו : נקרא בחור שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים , וקרא לישראל בחורים שנאמר בך בחר ה' אלהיך. נקרא חסיד שנאמר כי חסיד אני נאם ה', וקרא לישראל חסידים שנאמר אספו לי חסידי. ... ( cache )
 • more "מראהו כלבנון בחור כארזים " :
 • צבי הירש דרנבורג ג€“ ויקיפדיה : ... הניח אחריו כמוהו יודע לדבר צחות, המליץ הגדול מוהר"ר משה חיים לוצאטו זצ"ל בספרו לישרים תהילה. [...] חכו ממתקים וכלו מחמדים אין בו נפתל ועקם ושמו נודע בשערים בלעדי עדותי ". ... ( cache )
 • לישרים תהילה / ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל) : ... זית רענן יפה פרי תואר, שזכה לשתי שלחנות, תורה וגדולה במקום אחד, וכתר שם טוב עולה על גביהם, חכו ממתקים וכלו מחמדים , הוא על נדיבות יקום ועל גמילות חסדים: וישב ה' לו כצדקו, ... ( cache )
 • פרשת בא : לומר לך, מה תפוח זה נראה לעין בלא כלום, ויש בו טעם וריח, כך הקדוש ברוך הוא (שם ה, טז): חכו ממתקים וכלו מחמדים , ונראה לעובדי כוכבים ולא רצו לקבל התורה, והיתה התורה בעיניהם ... ( cache )
 • (162) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF... : ... ונתתי שמחה בלבי ועבידנא יומא טבא כי חזינא צורבא דרבנן דשלים מסכתי' מלא וגדוש בבקיאות רב ונפלא חכו ממתקים וכלו מחמדים , בענינים גדולים העומדים ברומו של עולם, ענין השחיטה ... ( cache )
 • אפילו אלוהים חתם על כתובה : 31 מאי 2011 ... חכו ממתקים וכלו מחמדים . אמר ליקרה ונעימה הבת רבת מעלות. נשאה חן בעיניו מכל הנשים והבתולות. יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות. ימים רבים תהיי לי ואני ... ( cache )
 • Mohamed's name in the Old Testament claim? - Catholic Answers... : חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם. "http://www.biblegateway.com/ passage/...16&version=WLC * In 1 Kings 20:6 "6 Yet I will send ... ( cache )
 • כבוד הזולת - פרק ג' : 8 יולי 2009 ... יסבלהו, ואין מר בפיהו, כי חכו ממתקים וכלו מחמדים , וזהו שאמר להם רואה אני כו', כי אדם שמדה כזאת שוכנת בקרבו, טוב הוא גם לחבריו ולשכניו, ולכל העולם כולו. ... ( cache )
 • ד"ר לאה מזור: על מקרא, הוראה וחינוך: שיר השירים ג€“ חידת החידות : 13 יוני 2010 ... לדוד רומזת לאיחודם במעשה האהבה, מדברת באכילת הפרי המתוק לחיכה, והשווה לדברי הרעיה אל אהובה בשיר אחר בספרנו: " חכו ממתקים וכלו מחמדים " (ה, טז). ... ( cache )
 • (188) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF... : ... ונתתי שמחה בלבי ועבידנא יומא טבא כי חזינא צורבא דרבנן דשלים מסכתי' מלא וגדוש בבקיאות רב ונפלא חכו ממתקים וכלו מחמדים , בענינים גדולים העומדים ברומו של עולם, ענין השחיטה ... ( cache )
 • מדרש רבה - בא : ... הקדוש ברוך הוא (שם ה, טז) חכו ממתקים וכלו מחמדים ונראה לעובדי כוכבים ולא רצו לקבל התורה והיתה התורה בעיניהם כדבר שאין בו ממש ויש בו טעם וריח טעם מנין שנאמר (תהלים לד, ... ( cache )
 • ראשית דעת : יש ויש הציווי הזה חכו ממתקים וכלו מחמדים ותוכו רצוף אהבה והיא. מצות אהבת רעים, שכך כתוב ואהבת לרעך כמוך, ואמרו רבותינו. זנרונם לביכה שהיא ג€¢כלל גדול כתורה: וכתב הרכ כן עטר ... ( cache )
 • ישיר משה : עליו ־ חכו ממתקים וכלו מחמדים ־ יצא חיטי מנזע ישי משופרי. ויוצא פרח ויצץ י.שופרי ־ זרוק קוטרא אאוירא קאי אעיקריה. הגפן פרחה * י ציץ ויגמול שקרים ־ עד שלא שקעה זרחה. משה ...
 • more "חכו ממתקים וכלו מחמדים " :
 • היפה בנשים - עפרה חזה - משמרים את הגחלת : זה דודי וזה רעי בנות ירושלם זה דודי וזה רעי בנות ירושלים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד ... ( cache )
 • החכמה כמשפחה מלוכדת : נכרי, וגר בלא אשה וקרובים וחברים ג€“ ייקח לו האלוהים לקרוב ולחבר, דכתיב (שיר השירים ה טז): " זה דודי וזה רעי ". ויחשוב: כל מי שיש לו קרובים, לאחר זמן מועט ישוב לקבר נכרי, ובדד ישב, ... ( cache )
 • מסילת ישרים / רבי משה חיים לוצאטו : ותשואות חן חן ממני ישא, איש אשר כלבבי, מדושתי ובן גרני, עטרה לראשי וחותם על יד ימיני, זה דודי וזה רעי , רבי אלופי ומיודעי, הלא הוא החכם הנעלה כמוהר"ר יעקב בן כ"ר אברהם בשן נר"ו, ... ( cache )
 • שיר השירים ה-ו כשיר אהבה : ולאחר התיאור היא חותמת את תשובתה, בסוף פרק ה"א במילים: " זה דודי וזה רעי בנות ירושלים" - לשון אחר, למרות שבשלב זה, אין אנו ביחד, הוא שלי ורק שלי ושאף אחת מכן לא תחשוב ... ( cache )
 • בַּעַל ג€“ האם ראוי למצוא תחליף למילה? : בשיר השירים ישנו גם המקביל הזכרי לרַעְיָה, והוא רֵעַ: " זה דודי וזה רעי " (שיר השירים ה, טז). אמנם המילה רֵעַ משמשת בלשון הספרותית במשמעות חבר וידיד, אולם מכיוון שאיננה רגילה ... ( cache )
 • מדרש רבה - שיר השירים : ... אחסר אמר רבי יהודה ב"ר אלעאי הוא זמרני ואני זמרתיו הוא קלסני ואני קלסתיו הוא קראני אחותי רעיתי יונתי תמתי ואני אמרת ליה זה דודי וזה רעי הוא אמר לי הנך יפה רעיתי ואני אמרתי לו ... ( cache )
 • אהבת השם כשורש לכל שאר האהבות - Binyan Haolam : ... כי אז ודאי יזהר בכל דבר הנוגע לכבודו של מקום ולאהבתו, שנקרא ג"כ זה דודי וזה רעי , ואשרי הזוכה למדה זו החביבה מהכל, בה יזכה בקלות לכל המדות הטובות, והוא אוהב נפשו באמת. ... ( cache )
 • דף קשר מספר 918 - "צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא, צלותהון בכן מקבל, והניא... : וישראל מצידם - זה דודי וזה רעי ! ובהפציע השחר, בהשמע קולות וברקים, התיצבו בתחתית ההר, מרוצים, אך עייפים. רגע השיא התקרב, כל העולם עומד להתחדש! העם שומע קול אלוקים ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שבת הראי"ה פרשת תזריע מצורע : זה דודי וזה רעי בנות ירושלים" [שם, ד', י']. אורות הראי"ה מרן הראי"ה קוק והגאון ר' יוסף גרשון הורביץ זצ"ל רבה של שכונת וישיבת מאה שערים (פרק ו') פרק ו': בהקמת מדינת ישראל ... ( cache )
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים : ואני אמרת ליה: זה דודי וזה רעי . הוא אמר לי: הנך יפה רעיתי. ואני אמרתי לו: הנך יפה דודי אף נעים. הוא אמר לי: (דברים ל"ג) אשריך ישראל מי כמוך. ואני אמרתי לו: (שמות ט"ו) מי כמוך באלים ... ( cache )
 • חוף המבטחים של השבת - הזמנה לפיוט : אָשִׁיר לְךָ שַׁבָּת שִׁירֵי יְדִידוֹת. ידיד נפש, זה דודי וזה רעי , מה ידידות מנוחתך, ידידי השכחת.. כִּי יָאֲתָה לָךְ, כִּי אַתְּ - יוֹם חֲמוּדוֹת. להתענג בתענוגים, ברבורים ושליו ודגים. ... ( cache )
 • אורחות צדיקים : הביטחון השלישי, בעניין אשתו ובניו וקרוביו ואוהביו: אם הבוטח הזה נכרי, וגר בלא אשה וקרובים וחברים, ייקח לו האלוהים לקרוב ולחבר, דכתיב: " זה דודי וזה רעי " (שיר-השירים ה, טז); ... ( cache )
 • באורי אגדות סוטה : ולזה אמר "ארור מסיג גבול רעהו", והקב"ה נקרא " זה דודי וזה רעי " (שה"ש ה, טז). ואמר ה"מסיג גבול רעהו" שלא לתת לו חוקו המיוחד לו, והוא שאין לו גבול יהיה בכלל ארור. "ארור משגה עיור ... ( cache )
 • מסעות בנימין השלישי / מנדלי מו"ס : ... כהולך במדבר ציה ולשונו בצמא נשתה, ופתאום לפניו מקור מים חיים נוזלים מראש צורים, ישבור צמאו וישיש בשמחה, כן ששה נפשי השוקקה על סנדריל, בן-זוגי, זה דודי וזה רעי הנאמן!!" ... ( cache )
 • ספר מגדל עוז ליעב"ץ - בית מדות - עליית האהבה פרק א-ז המחבר העתיק שער... : ... כי אז ודאי יזהר בכל דבר הנוגע לכבודו של מקום ולאהבתו, שננקרא ג"כ זה דודי וזה רעי , ואשרי הזוכה למדה זו החביבה מהכל, בה יזכה בקלות לכל המדות הטובות, והוא אוהב נפשו באמת. ... ( cache )
 • מיומנה של בעלת תשובה: החתונה : " זה דודי וזה רעי בנות ירושלים", רציתי לצעוק להן. הכל מאיתו יתברך, אני לא עשיתי כלום. רק האמנתי. "רונה" תומר רץ לעברי "הרב מסרב לקדש אותנו תחת החופה הזו", דאגה ניכרה על פניו, ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות חגים - ספרי אנ"ש פורים - חג פורים - חגי ישראל : וזה בחינת אסתר בת דודו בחינת ברתא דמלכא שנקרא דודו של הצדיק כמו שכתוב זה דודי וזה רעי . וזה כי אין לה אב ואם, אב ואם זה בחינת המחין כי אב בחכמה ואם לבינה הינו מחמת שאין ... ( cache )
 • בחדרי חרדים | פורום: עצור כאן חושבים - הרב שמואל אבידור הכהן - 'קדושיתער רב' : השיב את נשמתו, נשמת כהן ששפתיו שמרו דעת, לבוראה. רבים ביקשו תורה מפיהו, בשלום ובמישור הלך. ורבים השיב מעוון. זה דודי וזה רעי ." [מהצופה] תוקן על ידי - ווטו1 - 04/08/2005 ... ( cache )
 • נביא דורנו / שמריהו לוין : ושולמית, היא כנסת ישראל, מונה והולכת את שבחי דודה ומסיימת: זה דודי וזה רעי , לעולם לא אשכחנו, והיא יוצאת ומחפשת אותו בלי הרף ובלי ליאות. זה דודנו, זה חיים נחמן ביאליק, לעולם ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - משלי : ד"א אם ערבת לרעך זה הקב"ה שנאמר רעך ורע אביך אל תעזוב, זה דודי וזה רעי , ומה תעשה הזהר שלא תאמר על טמא טהור ועל טהור טמא ותתחייב באמרי פיך שנאמר נוקשת באמרי פיך, ... ( cache )
 • חוזי חזיונות / אברהם מאפו : דודי צח ואדום, דגול מרבבה; ראשו כתם פז, הוא נזר הסולטן, אשר יציץ עליו, וריח שלמותיו ג€“ ריח לבנון; כל יראי ה' יריחו ריח בגדיו. זה דודי וזה רעי , בנות ירושלים! הנה ריח מר-דרור עובר ברוח! ... ( cache )
 • חוק לישראל השלם - פרשת תולדות : אחר שנעשית ערב להקבה שהוא רעך כדכתיב זה דודי וזה רעי (שיר ה) וקבלת עליך בסיני ובערבות מואב באלה ובשבועה לשמור מצותיו: תקעת לזר כפיך. שתשוב ותסור מדרכיו ותדבק ... ( cache )
 • על הופעותיה של ויקטוריה חנה - Indie:: Israeli Music Portal:: : 18 ספטמבר 2008 ..."זה דודי וזה רעי בנות ירושלים" ג€“ חיוך... ומנגינה מתוקה. מה שאפשר לעשות עם שיר השירים, פשוט ממתקים... האמנם שירים לאלוהים? הקטעים בהופעה- וזכיתי לשניים ... ( cache )
 • חוק לישראל השלם - פרשת אחרי מות : ... אעפ שהוא מקרבך מנע מלבא שם יום יום פן ישבעך וישנא אותך, ולענין מדרשו אל תהי רגיל לחטוא שוגג ולהביא תמיד חטאות ואשמות לבית ה' שנקרא רע לישראל דכתיב זה דודי וזה רעי:... ( cache )
 • הצעת פעילות: : זה דודי וזה רעי , בנות ירושלים": ובכן, אהבה, אינטימית ואמיתית ככל שתהא, זקוקה להפגנתה ברבים ולקבלת אישור החברה. חשוב לאישה ש'כולם ידעו' מיהו אהובהּ. הצגת בן הזוג ברבים ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=t3PZGOh6Ezg הרב יצחק גינזבורג | פניו השונות של ה' | פ' יתרו תשע"אג€� - YouTube] : גיבור מלחמה, זקן מלא רחמים - זה דודי וזה רעי ! תודה רבה על הדברים הנפלאים! סליחה על ההתלהבות, אבלן»¿ רק מי שלומד תורה לשמה ושכינה מדברת מגרונו יכול לומר ...
 • עין הוד בבושקה Ein Hod Babushka: יולי 2010 : 31 יולי 2010 ... זה דודי וזה רעי , בנות ירושלים! הנה ריח מר-דרור עובר ברוח! ברוך אתה ה', בוראי מיני בשמים!" ככלותו לדבר דבריו, ויקח כוס יין בידו ויקדש היום, ויען ויאמר: "ברוך אתה ה', ... ( cache )
 • more "זה דודי וזה רעי " :
 • השלמות שניתנו למחרת - Page 5 : מתוך ה"כלו מחמדים" שכולל הכל יוצא: "זה דודי [דודי = זה זה, שלם וחצי] וזה רעי בנות ירושלם " = 1378 = בן (כלב) במשולש = 106 פעמים שם הוי'. כז. לא הבהרנו מספיק שסברת פרשת ... ( cache )
 • more "רעי בנות ירושלם / " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-09-17.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mgilot/jj-05-1016