הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


עתוד = עומד (עמוד , מוסד , איתן , רגל , במה) עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: עתוד

כתבתי בעבר שיש לדעתי קשר בין עתיד לבין עומד

כמו שאנחנו משתמשים בביטוי "אני עומד לעשות.."   במובן של "אני עתיד לעשות.."

ומסתבר שיש קשר בין עתיד = עומד = עמוד = עתוד..

השמים / תבל / ארץ מדומים כעומדים על עמודים (עתודים / מוסדות / איתנים / רגליים)

הלויתן מתואר כמעורר (מרעיד / מרגיז - מזיז) את העתידים (עמודי הארץ)

וכך גם הרפאים מתוארים כמעוררי עתודי (עמודי) ארץ

כנראה יש קשר בין הכינוי רפאים (ענקים) ללויתן הענק (היצור הגדול בעולם)

איוב ט ו

"המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון"

איוב כו יא

" עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו"

ישעיהו יד ט

"שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים"

איוב ג ח

     "יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן"

ישעיהו י יג

         "כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים"

שיר השירים ה טו

"שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים"

דברים לב לה

"לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו"

שמואל ב כב ח

   "ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו"

שמואל ב כב טז

"ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת ה' מנשמת רוח אפו"

ישעיהו מ כא

     "הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ"

מיכה ו ב

"שמעו הרים את ריב ה' והאתנים מסדי ארץ כי ריב לה' עם עמו ועם ישראל יתוכח"

--

למרות שבמה עניינה רמה / גב , נראה שהיא גם קשורה גם לרגל / עמוד '

חבקוק ג יט

"ה' אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי"

שמואל ב כב לד

           "משוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני"

תהלים יח לד

               "משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני"    '

' דברים לב יג

  "ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור"

ישעיהו נח יד

"אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר"

עמוס ד יג

     "כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עיפה ודרך על במתי ארץ ה' אלהי צבאות שמו"

מיכה א ג

      "כי הנה ה' יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ"

ישעיהו יד יד

  "אעלה על במתי עב אדמה לעליון"

איוב ט ח

"נטה שמים לבדו ודורך על במתי ים"

--

איוב כו ה

        " הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם"   (יחוללו = ירקדו / ישחקו)

תהלים קד כו

"שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו"

--

וכך העתוד שמזוהה בדרך כלל עם תיש

הוא לדעתי שם כולל גם לצבי (הצבה / עמידה) ולאיל (אל על / רמה / עמידה)

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אביתר כהן שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-07-11.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:עתוד - עומד (עמוד , מוסד , איתן , רגל , במה)

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/ljon_jorj_etd_0