ביאור:בראשית מא לב

בראשית מא לב: "וְעַל הִשָּׁנוֹת הַחֲלוֹם אֶל פַּרְעֹה פַּעֲמָיִם כִּי נָכוֹן הַדָּבָר מֵעִם הָאֱלֹהִים וּמְמַהֵר הָאֱלֹהִים לַעֲשֹׂתוֹ."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית מא לב.

ראו: האסון הבא על מצרים

חלום שחוזר - מתגשם מהר עריכה

רוב החלומות נובעים ממחשבותיו של האדם ואין להם משמעות מעבר לכך; אולם יש חלומות שאפשר לראות בהם מסר מה'. כך אפשר ללמוד מדברי יוסף:

(בראשית מא לב): "ועל השנות החלום אל פרעה פעמים - כי נכון הדבר מעם האלהים, וממהר האלהים לעשתו".

חלום יכול להיות מסר שה' מעביר לאדם על תוכניותיו לעתיד. לדברי יוסף, חלום שחוזר פעמיים בלילה אחד הוא מסר על תוכנית שה' כבר החליט לבצע (" כי נכון הדבר מעם האלהים ") ובעתיד הקרוב (" וממהר האלהים לעשותו ").

סיפורים עריכה

א. לפני שנים רבות התמודדתי בחידון התנ"ך המחוזי. בכל הפרסומים הרשמיים היה כתוב שהחידון מתחיל ב-11:00 בבוקר. בלילה שלפני החידון, חלמתי שאני מגיע לחידון באיחור. התעוררתי באמצע הלילה בבהלה, אך כשגיליתי שזה היה רק חלום, נרדמתי. שוב חלמתי שאני מגיע באיחור. התעוררתי בבוקר בסביבות 9:00, ואמרתי לעצמי "כנראה שהפירוש שלי לפסוק לא נכון. הנה, עובדה, חלמתי את אותו חלום פעמיים בלילה אחד, ואני לא עומד לאחר, יש לי עוד שעתיים". הגעתי לאולם בשעה 10:45, ו... להפתעתי גיליתי שהחידון התחיל כבר ב-9:00! השעה שהיתה כתובה בפרסום הרשמי היתה של החידון הפומבי, ואני פספסתי את החידון המוקדם בכתב! החלום הכפול שלי היה אמיתי.

ב. שמעתי מקרובת משפחתי, חיה לבית וייספיש: אבי סבה היה רב באירופה, והיו לו חמישה בנים שגם הם היו רבנים, ונקראו "חמשת הארזים". שניים מהם מתו בצעירותם. אחד משלושת הנותרים חלם חלום, שבו אביו בא אליו ומצוה עליו לעלות לארץ ישראל. הוא הלך לעירו של אחיו הגדול כדי להיפרד ממנו, ומצא את אחיו השלישי, שגם הוא בא להיפרד, ומאותה סיבה בדיוק - גם הוא חלם באותו לילה את אותו חלום! כשנכנסו שניהם לבית הכנסת, מצאו שם את האח הגדול עומד ונואם נאום פרידה לפני הקהילה - התברר שגם הוא חלם בלילה את אותו חלום! הם נהגו על-פי הפסוק שלנו, מיהרו ועלו יחד לארץ.

פירושים נוספים עריכה

המאמר מסתמך על דברי חז"ל: " "אמר רבי יוחנן: שלשה חלומות מתקיימין: חלום של שחרית, וחלום שחלם לו חבירו, וחלום שנפתר בתוך חלום; ויש אומר אף חלום שנשנה, שנאמר ועל השנות החלום ..." " ( בבלי ברכות נה: ) .

" "קשה, הרי חלומותיו של יוסף גם-כן נשנו פעמיים... ולא נתגשמו אלא לאחר זמן רב (עשרים ושתים שנה עברו מאז שחלם יוסף שישתחוו לו, עד שבא יעקב למצרים והשתחוה ליוסף)! מתרץ החזקוני, שחלומו של פרעה חזר על עצמו פעמיים בלילה אחד, מה שאין כן חלומותיו של יוסף היו בכמה לילות." " ( לימוד יומי לפרשת מקץ ) .

" "טעם השנות החלום - שנשנה שני פעמים בלילה אחד, כי היה אפשר שיראה בחלום אחד הפרות והשבלים להודיעו כי אין חריש וקציר, ועשה ממנו שני חלומות באים זה אחר זה בלילה אחד, ואין דרך החולמים כן, להודיעו כי הדבר מזומן, וממהר האלהים לעשותו. וזה טעם פעמים - כי לא נשנה בפעם אחת. ורבי אברהם מפרש, כי השנות החלום בפרות ובשבלים לעד כי הדבר נכון וקיים, אבל בעבור כי היה פעמים בלילה אחד, לעד כי ממהר האלהים לעשותו. ואם כן, נאמר שהיה די בשבלים, כי הוא המודיע הרעב." " ( רמב"ן )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • פרשת וישב / אלחנן סמט : על שאלה דומה ענה יוסף באמרו (מ"א, לב): " ועל השנות החלום אל פרעה פעמים, כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו". אולם תשובה כזו אינה אפשרית ביחס להישנות ... ( cache )
 • קטיף.נט :: הוא מושל בכל ארץ מצרים : ואת זה הסביר יוסף: " ועל השנות החלום אל פרעה פ עמי ם, כי נכון הדבר מעם האלוקים, וממהר האלוקים לעשותו". (בראשית מא, לב). כך גם כאן בחלומו של יוסף. ... ( cache )
 • Tzura.co.il - צורה : 7 דצמבר 2006 ... ומסיבה אחרת עוד שנשנה החלום פעמים, כמו שאמר יוסף לפרעה " ועל השנות החלום אל פרעה פעמיים כי נכון הדבר מעם האלוקים וממהר האלוקים לעשותו" [מא'- ... ( cache )
 • דמותו של דוד לאור ההיסטוריוסופיה המקראית / יהודה אליצור : בבראשית מא אנחנו מוצאים, כי כאשר יוסף פותר את חלומו של פרעה הוא אומר (פס' לב): " ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשותו". ... ( cache )
 • העניו ימלוך? | ביכורים : בראשית מ"א, ל"ב: " ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלקים וממהר האלקים לעשות." בראשית מ"א, ל"ד: "ועשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחמש את ארץ ... ( cache )
 • נומרולוגיה קבלית - קבלה - פרשת "מקץ" בראשית מ"א : (לב) ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו: הבנת הנקרא ע"פ תפקודי הוא"ו. נתחיל דווקא במילה "יאר". ... ( cache )
 • חלומות נבואיים במקרא - מאמר ד : 21 אוקטובר 2007 ... הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד: (לב) ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו: (בראשית מא, א - לב). ... ( cache )
 • זלמן שזר : קאסוטו רואה רמז לדבר הזה במה שאמר יוסף בעמדו לפני פרעה: " ועל השנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלהים לעשותו". ... ( cache )
 • קיצורים AB The Anchor Bible BDB Brown, F., Driver, S. R. and ... : בראשית מא, לב " ועל השנות החלום אל -פרעה פעמים כי-נכון הדבר מעם האלהים. ומ מהר האלהים לעשתו". 'ומ' מביאה את המשפט האחרון שיוסף מסביר את חלום פרעה. ... ( cache )
 • סוגי החלומות : וכמו שאמר יוסף לפרעה (בראשית מא, לב): על השנות החלום אל פרעה פעמים, כי נכון ( מזומן, רשי) הדבר מעם האלוקים, וממהר האלוקים לעשותו. ... ( cache )
 • ןדלוז - בשיו : אל פרעה פעמים, כי נכון הדבר מעם הא-להים, וממהר (2)הא-להים לעשותו" (בר' מא, לב). באופן דומה ניתן להתייחס לחלומו של יוסף. "ויחלום ... ( cache )
 • ביאור:תאריכים בחיי יצחק יעקב ובניהם ג€“ ויקיטקסט : בראשית מא לב-מו: "ועל השׁנות החלום אל- פרעה פעמים - כי-נכון הדבר מעם האלהים, וממהר האלהים לעשׂתו" - שנות השבע התחילו מייד לאחר שיוסף פתר את חלום פרעה, ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : ועל השנות החלום על פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלוקים וממהר האלוקים לעשותו. ל"ג -ל"ז. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם... 1. חלק את נאומו זה של יוסף לפני פרעה ... ( cache )
 • פרשת וישב : החלום אל פרעה פעמים, כי נכון הדבר מעם הא-להים וממהר הא-להים לעשתו". אולם תשובה כזו אינה אפשרית ביחס להישנות חלומו של יוסף, שכן שנים רבות (עשרים ושתיים) עברו ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי (V.B.M) שליד ישיבת הר עציון שיעורים בפרשת ... : "ועל הִשנות החלום אל פרעה פעמים - כי נכון הדבר מעם הא-לוהים וממהר הא-לוהים לעשֹתו". (מ"א, לב). הביטחון באמיתות החלום היה גם בטחון בכך שה' לא ישהה את מעשיו ... ( cache )
 • עצת יוסף : מא לב כי- נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו . וברור שכל זה לא מקרה הוא ולא מעין "תיקון הלשון", אלא כוונה ברורה ומחושבת, להראות למלך מצרים ולחכמיו ... ( cache )
 • פרשת מקץ - החלומות הם מסר אלהי לאדם : לפיכך אמר יוסף לפרעה: "ועל השנות החלום פעמים נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו" (בראשית, מ"א, ל"ב), דהיינו, יוסף אמר לפרעה כי הוא שינה לו את מהות ... ( cache )
 • הרב יואל בן נון : רק בסיום הפתרון מתחזקת הוודאות אצל יוסף: "כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשֹתו" (מ"א, לב). על כן מתקבל יוסף אצל פרעה, ודווקא אצלו, כנביא גמור: "אחרי ... ( cache )

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-05-16.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חלום שחוזר - מתגשם מהר

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-41-32