ביאור:תאריכים בחיי יצחק יעקב ובניהם

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
וגם: מה המקור לדברי חז"ל, שלפיהם יעקב אבינו למד ב"בית מדרשם של שם ועבר"?

תאריכים בחיי יצחקעריכה

כפי שחישבנו במאמר " תאריכים בחייו של אברהם ", אברהם הוליד את יצחק בשנת 2048.

 • בראשית כה כ: "ויהי יצחק בן-ארבעים שׁנה בקחתו את-רבקה בת-בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשׁה"   - יצחק ורבקה התחתנו כשיצחק היה בן 40, כלומר בשנת 2088.
 • בראשית כה כו: "...ויצחק בן-שׁשׁים שׁנה בלדת אתם" - יעקב ועשו נולדו בשנת 60 ליצחק, כלומר בשנת 2108.
 • בראשית כו לד: "ויהי עשׂו בן-ארבעים שׁנה ויקח אשה את-יהודית בת-בארי החתי ואת-בשׂמת בת-אילן החתי" - כלומר בשנת 2148.
 • בפרק הבא (כז) בירך יצחק את יעקב ואת עשו. לא כתוב מתי זה קרה; הגבול התחתון הוא 2148, ואת הגבול העליון נראה בהמשך.
 • בראשית לה כח-כט: "ויהיו ימי יצחק מאת שׁנה ושׁמנים שׁנה ..." - יצחק נפטר בגיל 180, כלומר בשנת 2228.

תאריכים בחיי יעקב ובניועריכה

עד עכשיו החשבון היה ישיר, ודרש פעולות חיבור בלבד. מכאן והלאה, כדי לחשב את התאריכים בחיי יעקב ובניו, יש לעבוד מהסוף להתחלה, ולהשתמש בפעולות חיסור (נזכור שיעקב נולד בשנת 2108):

 • בראשית מז כח: "ויחי יעקב בארץ מצרים שׁבע עשׂרה שׁנה ; ויהי ימי-יעקב שׁני חייו שׁבע שׁנים וארבעים ומאת שׁנה" - יעקב נפטר בגיל 147, כלומר בשנת 2255; זה היה לאחר 17 שנים של חיים במצרים, כלומר הוא הגיע למצרים בגיל 130, "בשנת 2238" (וכך נאמר גם כשיעקב הגיע למצרים - מז 9: "ויאמר יעקב אל-פרעה ימי שׁני מגורי שׁלשׁים ומאת שׁנה...").
 • לפני שיעקב בא למצרים, אמר יוסף (מה 6): "כי-זה שׁנתים הרעב בקרב הארץ, ועוד חמשׁ שׁנים אשׁר אין-חרישׁ וקציר". מכאן ניתן להסיק, שהרעב התחיל בשנת 128 ליעקב = 2236 לאדם.
 • בראשית מא נג-נד: "ותכלינה שׁבע שׁני השׂבע אשׁר היה בארץ מצרים. ותחלינה שׁבע שׁני הרעב לבוא כאשׁר אמר יוסף..." - שנות הרעב באו לאחר 7 שנות שבע, מכאן שהשבע התחיל בשנת 121 ליעקב = 2229 לאדם.
 • בראשית מא לב-מו: "ועל השׁנות החלום אל-פרעה פעמים - כי-נכון הדבר מעם האלהים, וממהר האלהים לעשׂתו" - שנות השבע התחילו מייד לאחר שיוסף פתר את חלום פרעה, "ויוסף בן-שׁלשׁים שׁנה בעמדו לפני פרעה מלך-מצרים" - יוסף היה בן 30 בשנת 121 ליעקב, כלומר יוסף נולד בשנת 91 ליעקב = "2199 לאדם" .
 • בראשית מא א: "ויהי מקץ שׁנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על-היאר" - חלום פרעה היה שנתיים אחרי שיוסף פתר את חלומות השרים, כלומר יוסף התחיל לפתור חלומות בגיל 28 = שנת 119 ליעקב = שנת 2227 לאדם.
 • בראשית לז ב: "אלה תלדות יעקב יוסף בן-שׁבע-עשׂרה שׁנה..." - יוסף נמכר בגיל 17 = שנת 108 ליעקב = שנת 2216 לאדם.
 • בראשית ל כה-כו: "ויהי כאשׁר ילדה רחל את-יוסף, ויאמר יעקב אל-לבן 'שׁלחני ואלכה אל-מקומי ולארצי. תנה את-נשׁי ואת-ילדי אשׁר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את-עבדתי אשׁר עבדתיך'": יעקב ביקש ללכת הביתה כשנולד יוסף. זה היה אחרי שסיים לעבוד 14 שנים - 7 שנים עבור לאה ו7 שנים עבור רחל. מכאן, שיעקב התחיל לעבוד 14 שנים לפני שנולד יוסף, כלומר בגיל 77 = שנת 2185 לאדם.
 • מכאן ניתן להסיק, שפרשת ברכות יצחק (בראשית כז) קרתה, לכל המאוחר, בשנת 2185. אך רש"י הסיק מפסוקים בבראשית כח, שהברכות היו בשנת מותו של ישמעאל - שנת 2171, ויעקב היה 14 שנה ב"בית מדרשם של שם ועבר" לפני שהגיע לארם. כפי שחישבנו במאמר תאריכים מנוח עד אברהם, עבר היה עדיין בחיים (הוא נפטר בשנת 2187).
 • נחזור לבית לבן: לבן לא רצה "לשחרר" את יעקב מייד - הוא ביקש שיעבוד אצלו עוד, ונתן לו צאן בתמורה. על כך נאמר (בראשית לא מא): "זה-לי עשׂרים שׁנה בביתך: עבדתיך ארבע-עשׂרה שׁנה בשׁתי בנתיך, ושׁשׁ שׁנים בצאנך", כלומר בסה"כ עבד יעקב אצל לבן 20 שנה - בין גיל 77 לגיל 97 = בין 2185 ל-2205.
 • בראשית כט כ-כא: "ויעבד יעקב ברחל שׁבע שׁנים... ויאמר יעקב אל-לבן הבה את-אשׁתי כי מלאו ימי ואבואה אליה" - יעקב רצה לבוא אל רחל לאחר 7 שנות עבודה, כלומר בגיל 84 = שנת 2192. לבן רימה אותו ונתן לו קודם את לאה, אך לאחר שבעה ימים הוא קיבל גם את רחל (בראשית כט כז): "מלא שׁבע זאת ונתנה לך גם-את-זאת, בעבדה אשׁר תעבד עמדי עוד שׁבע-שׁנים אחרות" (כלומר: אחרי שבוע המשתה של לאה, הוא קיבל את רחל, אך התחייב לעבוד לאחר מכן 7 שנים נוספות).
 • מכאן ניתן להסיק, שכל ילדיו של יעקב נולדו לו בין גיל 84 לגיל 91 (חוץ מבנימין שנולד אחר-כך). לא נאמר מתי בדיוק נולד כל אחד, אך מכיוון שיש הרבה ילדים ומעט שנים - לא נשארות הרבה אפשרויות:
 • בראשית כט לב: ראובן נולד ללאה ראשון - כנראה בסוף שנת 84 ליעקב (84 ועוד 9 חודשים).
 • בראשית כט לג: שמעון נולד ללאה שני - כנראה באמצע שנת 85 ליעקב (85 ועוד 6 חודשים).
 • בראשית כט לד: לוי נולד ללאה שלישי - כנראה בתחילת שנת 86 ליעקב (86 ועוד 3 חודשים), שהיא שנת "2194 לאדם" .
 • בראשית כט לה: יהודה נולד ללאה רביעי - כנראה בשנת 87 ליעקב; ואז לאה עשתה הפסקה - "ותעמד מלדת".
 • בראשית ל א: "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחתה... ותאמר 'הנה אמתי בלהה, בא אליה ותלד על-ברכי ואבנה גם-אנכי ממנה..." - זה היה אחרי שנולד ראובן, אך ייתכן שזה היה לפני שנולד יהודה (ראו אין מוקדם ומאוחר בתורה ); בהמשך נניח שזה היה בשנת 85 ליעקב.
 • בראשית ל ו: דן נולד לבלהה, שפחת רחל, לאחר כשנה - כנראה בשנת 86 ליעקב.
 • בראשית ל ח: נפתלי נולד לבלהה לאחר מכן - כנראה בשנת 87 ליעקב.
 • בראשית ל ט: "ותרא לאה כי עמדה מלדת, ותקח את-זלפה שׁפחתה, ותתן אתה ליעקב לאשׁה" - אם נניח שאישה צריכה שנה כדי לראות שהיא לא מצליחה ללדת, אז זה היה בשנת 88 ליעקב.
 • בראשית ל י: גד נולד לזלפה, שפחת לאה, לאחר כשנה - כנראה בשנת 89 ליעקב.
 • בראשית ל יב: אשר נולד לזלפה לאחר מכן - כנראה בשנת 90 ליעקב.
 • בראשית ל יד: "וילך ראובן בימי קציר-חטים, וימצא דודאים בשׂדה, ויבא אתם אל-לאה אמו. ותאמר רחל אל-לאה 'תני-נא לי מדודאי בנך'. ותאמר לה 'המעט קחתך את-אישׁי ולקחת גם את-דודאי בני?' ותאמר רחל 'לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך'. ויבא יעקב מן-השׂדה בערב, ותצא לאה לקראתו ותאמר 'אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני'. וישכב עמה בלילה הוא. וישׁמע אלהים אל-לאה, ותהר ותלד ליעקב בן חמישׁי. ותאמר לאה 'נתן אלהים שׂכרי אשׁר-נתתי שׁפחתי לאישׁי' ותקרא שׁמו ישׂשכר....": ראובן הביא ללאה דודאים (צמח שנחשב מועיל לפריון), כי ראה שהיא לא יולדת. זה היה, כנראה, אחרי תחילת שנת 88 ליעקב, אך   ייתכן שזה היה לפני שנולד אשר (ע"ע " אין מוקדם ומאוחר בתורה "); נניח שזה היה 3 חודשים אחרי תחילת שנת 88 ליעקב. לפי זה, יששכר נולד 9 חודשים אחר-כך, כלומר בשנת 89 ליעקב.
 • בראשית ל יט: זבולון נולד ללאה 9 חודשים אחר כך, כלומר בסוף שנת 89 ליעקב (89 ועוד 9 חודשים);
 • בראשית ל כא: דינה נולדה ללאה 9 חודשים אחר כך, כלומר באמצע שנת 90 ליעקב (90 ועוד 6 חודשים).
 • בראשית ל כב-כד: "ויזכר אלהים את-רחל... ותהר ותלד בן... ותקרא את-שׁמו יוסף...": כאמור למעלה, יוסף נולד בשנת 91 ליעקב - יוסף הוא הבן הצעיר ביותר שנולד בארם.
 • הבן האחרון - בנימין - נולד רק אחרי שיעקב חזר לארץ כנען, כלומר אחרי שנת 97 ליעקב (2205 לאדם).

תאריכים במצריםעריכה

בסעיפים הקודמים גילינו כמה תאריכים שאפשר להשתמש בהם כ"עוגן" לחישוב התאריכים הבאים - לוי נולד בשנת 2194 לאדם, יוסף נולד בשנת 2199 לאדם, ובני ישראל ירדו למצרים בשנת 2238 לאדם. מכאן ניתן לחשב תאריכים של מאורעות שקרו במצרים:

 • בראשית נ כו: "וימת יוסף בן-מאה ועשׂר שׁנים ויחנטו אתו ויישׂם בארון במצרים": יוסף נפטר בגיל 110, כלומר בשנת 2309, 71 שנים אחרי הירידה למצרים.
 • ואת התאריכים הבאים נחשב במאמר תאריכים בספר שמות .

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-03-20.


תגובותעריכה

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/tarikim25