ביאור:בראשית לג ב

בראשית לג ב: "וַיָּשֶׂם אֶת הַשְּׁפָחוֹת וְאֶת יַלְדֵיהֶן רִאשֹׁנָה וְאֶת לֵאָה וִילָדֶיהָ אַחֲרֹנִים וְאֶת רָחֵל וְאֶת יוֹסֵף אַחֲרֹנִים."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית לג ב.

וְאֶת רָחֵל וְאֶת יוֹסֵף אַחֲרֹנִים עריכה

יעקב סידר את הילדים והנשים בשני טורים, כדי לאפשר לעשו לנוע במרכז בין הנשים וילדיהן:

  • "וַיָּשֶׂם אֶת הַשְּׁפָחוֹת וְאֶת יַלְדֵיהֶן, רִאשֹׁנָה" - זלפה וילדיה ובלהה וילדיה עמדו לפנים, אחת בצד השניה.
  • "וְאֶת לֵאָה וִילָדֶיהָ אַחֲרֹנִים, וְאֶת רָחֵל וְאֶת יוֹסֵף אַחֲרֹנִים" - מאחורי זלפה, במרחק מה, היתה לאה וילדיה, ומאחורי בלהה היתה רחל וילדה היחיד.

לא נראה מהניסוח שכולם היו בשורה אחת ארוכה, כי אז אין פה חציה, וגם לאה לא יכולה להיות אחרונה בנוסף לרחל.

לפי הנחה של שני טורים, רחל היתה בסכנה באותה מידה כמו לאה. ייתכן שיתקיפו את לאה קודם כי היו לה יותר בנים הדורשים יותר מאמץ לפגוע בהם.

יעקב חשש לגורל ילדיו:

  • ולכן הוא התפלל לאלוהים עבור ילדיו ונשותיו: "כִּי יָרֵא אָנֹכִי אֹתוֹ, פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִי אֵם עַל בָּנִים" (ביאור:בראשית לב יב).

אבל:

  • יעקב לא ברך את הילדים במקרה והוא ימות בקרב.
  • יעקב לא שם את בניו מאחורי המחנה במרחק גדול להגנתם.

יעקב ניחש שעשו המופתע יבוא לבד, וכך הוא הראה את ילדיו. ואכן עשו רץ לבדו, חיבקו ושאל: "מִי אֵלֶּה לָּךְ" (ביאור:בראשית לג ה).

למה הילדים היו במרכז המערכה? עריכה

  • האם יעקב השתמש בילדים והנשים כפתיון למשוך את המלחמה למרכז?
  • האם יעקב השתמש בילדים והנשים כמחסה והרתעה לעשו, שאם עשו יתקיף עשו יהרוג "אם על בנים"?
  • הסיפור נגמר בשלום, אבל האם ליעקב היתה תוכנית להניף את משפחתו על גמלים ולקחת אותם לעורף, אם עשו ינוע קדימה עם צבאו במערך קרבי?

וְאֶת לֵאָה וִילָדֶיהָ עריכה

הכתוב לא מדגיש האם דינה, בת השמונה, היתה כלולה בתוך "ילָדֶיהָ" של לאה, כאשר יעקב הציג את ילדיו לפני עשו אחיו.

הגיוני היה שדינה תתחתן עם בני עשו, וכך היא תביא למשפחת שבטי ישראל שבט משלה, וחלק מתרבות עשו. בהמשך אנו רואים ש"כָּלֵב בֶּן יְפֻנֶּה הַקְּנִזִּי" (ביאור:יהושע יד ו), שהיה בן למשפחת "קְנַז" נכדו של עשו (בראשית לו יא) הביא עזרה ענקית לשבט יהודה כאשר הוא זכה להעניק לשבט יהודה את נחלתם. חז"ל העלו שיעקב הסתיר את דינה, כדי שעשו לא ירצה להשיא אותה לאחד מבניו. אולם בכל מקרה, עשו ויעקב לא דנו בעניין הזה, וכך דינה נשארה ללא חתן ראוי אפשרי.