ביאור:בראשית ד יד

בראשית ד יד: "הֵן גֵּרַשְׁתָּ אֹתִי הַיּוֹם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה, וּמִפָּנֶיךָ אֶסָּתֵר, וְהָיִיתִי נָע וָנָד בָּאָרֶץ, וְהָיָה כָל מֹצְאִי יַהַרְגֵנִי."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית ד יד.


ממי פחד קין? עריכה

לאחר שה' גזר על קין את עונשו, הוא ערער על חומרת העונש, ואמר:

(בראשית ד יד): "הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר; והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מצאי יהרגני!"

ממי בדיוק פחד קין? כמה אפשרויות:

1. מבני אדם. אמנם באותו זמן לא היו בני אדם נוספים, אבל קין ידע שמתישהו יוולדו לאדם ולחוה ילדים נוספים, וייתכן שהם ירצו לנקום את דם אחיהם.

וחז"ל דרשו מהמילה את בפסוק (בראשית ד ב): "ותסף ללדת את אחיו את הבל..."שעם הבל נולדו שתי אחיות תאומות, וייתכן שגם הן ירצו לנקום את דמי אחיהן.

2. מבעלי החיים. כשה' ברא את האדם בצלמו, ונתן לו שלטון על כל בעלי החיים, כמו שנאמר ב (בראשית א כח): "ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים 'פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ'", כל החיות פחדו ממנו ולא העזו לפגוע בו. עכשיו, ה' גירש את קין מעל פניו והסתיר את פניו ממנו - "ומפניך אסתר", ולכן הוא חשש שכל חיה שתפגע בו תוכל להרוג אותו - "כל מוצאי יהרגני". ולכן בפסוק הבא ה' שם לקין אות, שיפחיד את בעלי החיים האחרים וירתיע אותם מפגוע בו (אזרחי, ישיבת הגולשים ) .

וחז"ל פירשו, שהדבר נכון לגבי כל אדם שה' גזר את דינו לחובה כמו את קין: " "כיון שהגיע קיצו של אדם - הכל מושלים בו (להמיתו, אפילו זבוב אפילו יתוש)" " ( רבי אלכסנדרי אמר רבי חייא בר אבא, ואמרי לה ארבי יהושע בן לוי; בבלי נדרים מא א ) .

3. מה'. מצד אחד ה' גירש את קין מעל פניו; מצד שני קין יודע שאי אפשר לברוח ולהיסתר מפני ה', כמו שמתאר המשורר ב (תהלים קלט ז): "אנה אלך מרוחך? ואנה מפניך אברח?!...". קין צריך לעשות את הבלתי אפשרי, והוא פוחד שהחוויה הנפשית הזאת תהרוג אותו. זו, אולי, כוונת המתרגמים לארמית, שתרגמו את המילים "ומפניך אסתר" בלשון שלילה ותמיהה: " "ומן קודמך לית אפשר לאיטמרא" " (אונקלוס) , " "מִן קָדָמָךְ הַאֶפְשַׁר דְאִיטְמַר?!" " (יונתן) .

וּמִפָּנֶיךָ אֶסָּתֵר עריכה

אחרי שאלוהים הראה שהוא יודע הכל, כאשר הוא אמר: "קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ, צֹעֲקִים אֵלַי מִן הָאֲדָמָה" (ביאור:בראשית ד י), איך קין יכול לחשוב שהוא יוכל להסתתר? סביר שהכוונה שמפניך או ממחשבתך אעלם למסתור, כאשר אנוע ואנוד בארץ. גם אדם ואשתו ניסו להתחבא מאלוהים ללא הצלחה (ביאור:בראשית ג ח).
קין יודע שאלוהים לא התערב להציל את הבל, למרות שברור שאלוהים ידע מה יקרה ומה קרה, והוא חושש שאלוהים גם יפקיר אותו לגורלו.

קין יודע שמגיע לו עונש מוות, והוא חושב להסתתר מאנשים, ולא מאלוהים, ולכן המשך המשפט הוא "כָּל מֹצְאוֹ".

קין חושש ש"כָל מֹצְאִי יַהַרְגֵנִי", והוא חושש שכמו שהוא אמר: "הֲשֹׁמֵר אָחִי אָנֹכִי" (ביאור:בראשית ד ט) כך אלוהים יפסיק לשמור עליו, הן אלוהים לא קבע לו עונש מות. ואז, כאשר אלוהים לא יראה אותו, הוא יומת. כך הבין אלוהים את דברי קין, ולכן נתן "לְקַיִן אוֹת, לְבִלְתִּי הַכּוֹת אֹתוֹ כָּל מֹצְאוֹ" (ביאור:בראשית ד טו).

מקורות ופירושים נוספים עריכה

בפסוק שלנו, קין מתלונן שהוא יהיה "נע ונד", אבל בהמשך מסופר שהוא ישב בארץ "נוד" - בלי "נע". מכאן דרשו חז"ל: " "גלות מכפרת עון מחצה" " (רבי יהודה בריה דרבי חייא, בבלי סנהדרין לז ב ) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 1. השומר אחי אנוכי? - האחריות לאחר : הוא "נע ונד" שגורש מעל פני האדמה ומוכרח להסתתר מפני אלוהים, למצוא מחסה מזעמו ג€“ " הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר" (פסוק יד); "ויצא קין מלפני ה'" ... ( cache )
 2. חופש התנועה והגבלתו לתכלית ראויה / אביעד הכהן : ואילו בנו קין, שנגזר עליו להיות "נע ונד בארץ", רואה בנדודים הגבלת חירות, ואומר: " הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה" (בראשית ד, יד). ... ( cache )
 3. אות קין - פרשנות : זאת אומרת: מן הארץ ההיא, - שכן אמר קין: " הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר". קאסוטו, מ.ד. פירוש על ספר בראשית. - אי אפשר לפרש מלים אלו כבקשה להמתקת ... ( cache )
 4. "הרצחת וגם ירשת?!" / אליאב שוחטמן : הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסָתֵר, והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני. ויאמר לו ה' לכן כל הורג קין שבעתים יקם, וישם ה' לקין אות לבלתי הכות ... ( cache )
 5. הספרייה הוירטואלית של מטח - סיפור קין והבל : הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר ג€“ והייתי נע ונד בארץ ג€“ והיה כל מצאי יהרגני. בקביעה "גדול עוני מנשוא!" מתייצב קין, לראשונה, אל מול האמת, ... ( cache )
 6. תידעלבה החסונה : הן גרשת אתי היום מעל פני. האדמה.:ד. יד.:ג. כד. (. הכיסופים.) וישכן מקדם לגן. -. עדן את. -. הכרבים ואת. להט החרב המתהפכת לשמר את ... ( cache )
 7. דמותו של קין בעיני רש"י ורמב"ן / ד"ר מאיר רפלד : "הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני". לפי פשוטם של דברים, קין ממשיך בנרגנותו כלפי מעלה ומתריס כנגד העונש ... ( cache )
 8. אדם וחוה בגן עדן במסורות דתיות שונות : הן גרשת אֹתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ והיה כל מֹצאי יהרגני" (פס' יג-יד). נפשו הסוערת נעה ונדה ואינה יודעת מנוח. ... ( cache )
 9. תונוש תויתד תורוסמב ןדע ןגב הוחו םדא : סוף מקבל עליו קין את האחריות במלואה.: ". גדול עֲוֹנִי מנשוא. הן גרשת אֹתי היום. מעל פני האדמה ומפניך אסתר.,. והייתי נע ונד בארץ והיה כל מֹצאי יהרגני ... ( cache )
 10. מעריב nrg - יופיו של החטא - פותחים ראש - 'ניו אייג : 24 אפריל 2008 ... "ויאמר קין אל ה', גדול עווני מנשוא; הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל-מצאי יהרגני; ויאמר לו ה' לכן ... ( cache )
 11. סיפור קין והבל (בראשית ד א-טז): החיים כערך עליון : קין ממשיך ואומר: "הן גרשת אותי מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני" (פס' 14). מדברי קין אלה ניתן להבין שהוא מודע לקושי של ... ( cache )
 12. פרשת בראשית : הן גרשת אותי היום, שמא מפניך אסתר?! והייתי נע ונד בארץ וגו': יב [קין נשפט כרוצח בשגגה]. ויאמר לו ה' לכן כל הורג קין ר"י ורבי נחמיה רי"א: נתכנסו בהמה חיה ... ( cache )
 13. סיפור קין והבל (בראשית ד א-טז): החיים כערך עליון : קין ממשיך ואומר: "הן גרשת אותי מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני" (פס' 14). מדברי קין אלה ניתן להבין שהוא מודע לקושי של ... ( cache )
 14. "כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה" (בראשית ד א-כו) : (שד"ל)5 ג€“ והיה כל מצאי יהרגני . ג€“ הריגתו את הבל אחיו כבר אינה מטרידה אותו, אבל דואג הוא לגופו ג€“ אולי מפני שהתברר לו, שיכול אדם להרוג את אחיו. ... ( cache )
 15. קין והבל - מאבק היסוד : והיה כל מצאי יהרגני : ויאמר לו ה' לכן כל הרג קין שבעתים יקם. וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו. אותם הפסוקים מהווים מוקד למגמה המבקשת לבחון את ... ( cache )
 16. סיפור קין והבל : הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר ג€“ והייתי נע ונד בארץ ג€“ והיה כל מצאי יהרגני . בקביעה "גדול עוני מנשוא!" מתייצב קין, לראשונה, אל מול האמת, ... ( cache )

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-11-22.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ממי פחד קין?

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-04-14