ביאור:בראשית ד כה
בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית ד כה.

(בראשית ד כה): "וַיֵּדַע אָדָם עוֹד אֶת אִשְׁתּוֹ וַתֵּלֶד בֵּן, וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ שֵׁת, כִּי שָׁת לִי אֱלֹהִים זֶרַע אַחֵר תַּחַת הֶבֶל, כִּי הֲרָגוֹ קָיִן"

שת בין הבל לקין

עריכה

קין הבל ושת בכלכלה

עריכה

קין והבל מייצגים שתי תפיסות קיצוניות לגבי קרקע, (בראשית ד ב): "וַיְהִי הָבֶל רֹעֵה צֹאן, וְקַיִן הָיָה עֹבֵד אֲדָמָה".

קַיִן מייצג את הקניין. הוא עובד אדמה, וחושב שהאדמה היא קניינו הפרטי, וכל מי שחודר לאדמה שלו, חייב מיתה. ולכן הוא הרג את הבל כשהיה בשדה שלו, (בראשית ד ח): "וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה, וַיָּקָם קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ".

הֶבֶל מייצג את חיי הנוודות; הוא רועה צאן העובר ממקום למקום כמו הבל נידף, בלי להשאיר סימן קבוע.

הנווד מתעצבן כאשר עובד-האדמה מונע ממנו להיכנס לקרקע שלו. זה לא הוגן, הרי גם עובד האדמה נהנה מהצמר שמייצר הרועה! וכך תיארו חכמי המדרש את הויכוח ביניהם:  "על מה היו מדיינים? אמרו: בואו ונחלוק את העולם. אחד נטל את הקרקעות ואחד נטל את המיטלטלין. זה אמר: הארץ שאתה עומד עליה שלי היא. וזה אמר: מה שאתה לובש, שלי הוא. זה אומר: חלוץ בגדיך. וזה אומר: פרח מעל האדמה, ששלי היא. מתוך כך 'ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו'" (בראשית רבה כב) .

שֵת מייצג דרך ביניים. דרך זו אינה נזכרת כאן במפורש, אולם ניתן ללמוד אותה ממעשיהם של האבות, אברהם יצחק ויעקב, צאצאיו של שת. הם מצד אחד נוודים, העוברים ממקום למקום ואינם תופסים מקום קבוע; ומצד שני, הם יודעים גם לקנות קרקע כשיש להם צורך בה: אברהם קונה את שדה מערת המכפלה, יצחק זורע בשדה בארץ גרר, ויעקב קונה חלקת שדה ליד שכם. בניגוד לקין, הם לא מנסים לתפוס בעלות על כל הקרקעות שבעולם - הם קונים את הקרקע המינימלית הדרושה להם כך שיוכלו לחיות ולמות בכבוד בתוך הנחלה שלהם.

עקרון זה בא לידי ביטוי גם בחוקת הנחלות של התורה. מצד אחד התורה מאפשרת ומחייבת בעלות פרטית על קרקע, אבל מצד שני חוקת היובל מגבילה את יכולתו של כריש-נדל"ן לצבור קרקעות מעבר לנחלה שהוקצבה לו.

הבל נרצח, קין וצאצאיו נמחו במבול, והאנושות ממשיכה מזרעו של שת, היודע להתייחס בצורה מאוזנת לבעלות על קרקע.

קין הבל ושת בתורה ותפילה

עריכה

רצח הבל ע"י קין הוא משל לתהליך הקורה אצל אנשים רבים כשהם מתבגרים.

הֶבֶל מסמל את הרוח, התפילה והתורה. "אין העולם מתקיים אלא בשביל הֶבֶל תינוקות של בית רבן" (ריש לקיש בשם ר' יהודה נשיאה, שבת קיט:) . הילדים עסוקים בדברים החשובים באמת - בהבל של תפילה ותורה וחלומות על חזרה לגן-העדן שבשבילו נברא העולם.

קַיִן מסמל את הקניין, המירוץ לצבירת רכוש ובעלות. (בראשית ד א): "וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת קַיִן, וַתֹּאמֶר קָנִיתִי אִישׁ אֶת ה'"( פירוט ). כשהילדים מתבגרים, הם שוקעים במרדף אחר קניינים, והמרדף הזה "הורג" את ההבל שלהם - כבר לא נשאר להם זמן לתפילה ותורה, ובטח לא לחלומות על גן-עדן.  

שֵת מייצג דרך ביניים. האדם המאוזן אינו רודף אחר קניינים אבל בונה לעצמו תשתית חומרית המאפשרת לו להתקיים, ובשאר הזמן עוסק בתורה ותפילה. "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון" ( רבן גמליאל בן ר' יהודה הנשיא, משנה אבות ב א ) .

"הבל התפילה נרצח ע"י אחיו בעל הקניינים בעולם, כי הביטול של הבל לא התחבר עם הקנאה והרכושנות של קין. קין יונק ורוצה רק לקבל מהעולם, ואילו הבל מתבטל. שת הוא היחידי המכה שורשים בקרקע." (גליה) .

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

מקראות גדולות:

אונקלוס: וידע אדם עוד ית איתתיה וילידת בר וקרת ית שמיה שת ארי אמרת יהב לי יי בר אוחרן חלף הבל דקטליה קין:

ירושלמי (יונתן): וִידַע אָדָם תּוּב יַת אִנְתְּתֵיהּ לְסוֹף מְאָה וּתְלָתִין שְׁנִין דְאִתְקְטֵיל הֶבֶל וִילֵידַת בַּר וּקְרַת יַת שְׁמֵיהּ שֵׁת אֲרוּם אֲמַרַת יְהַב לִי יְיָ בַּר אוֹחֲרָן חֲלַף הֶבֶל דְקַטְלֵיהּ קַיִן:

ירושלמי (קטעים):

""וידע אדם וגו'" - בא לו למך אצל אדם הראשון וקבל על נשיו אמר להם וכי עליכם לדקדק על גזירתו של מקום אתם עשו מצותכם והוא יעשה את שלו אמרו לו קשוט עצמך תחלה והלא פרשת מאשתך זה מאה ושלשים שנה משנקנסה מיתה על ידך מיד וידע אדם וגו' ומהו עוד ללמדך שנתוספה לו תאוה על תאותו (בב"ר) " ( רש"י )

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 1. קין, למך ואחריתם / אהרן גפן : בין "והאדם ידע את חוה אשתו" ל"וידע קין את אשתו" נפל בעולם הרצח הראשון וקנה הרוצח את עונשו הראוי לו מיד ה'; ובין "וידע קין" ל" וידע אדם עוד את אשתו" נעלמו להם קין ותולדותיו; ובין  ... ( cache )
 2. אבות דרבי נתן - פרק ארבעה עשר : ומניין שקבל עליו תנחומין שנאמר: (בראשית ד) "וידע אדם עוד את אשתו". אף אתה קבל תנחומין. אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון. נכנס ר' יהושע  ... ( cache )
 3. שת : וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן תקרא את שמו שת, כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. (בראשית ד כה). ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ( cache )
 4. אין איל (בראשית ה', ג' – ה') | אתר פנוי מיניה : 5 נובמבר 2011 ... שכתוב: וידע אדם עוד את אשתו, וזה תיקון יחסי השניים ושיבתם מחדש זה לזה מחוץ לגן. כעת הם שוב בחינת אדם ביום הבראם, ככתוב בראשית הפרק. ולכן כאשר חוה  ... ( cache )
 5. אין איל (בראשית ד', כ"ה – כ"ו) (חלק א') : 13 ספטמבר 2011 ... וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרוא בשם ה'. ( cache )
 6. קאסוטו 1965 – Amitay.haifa.ac.il : 28 ספטמבר 2010 ... וידע אדם עוד את אשתו וגו' – לאחר שנסתיימו תולדותיהם של בני קין, שאינם עתידים להופיע עוד בהמשך הספר, ואף לא להתקיים בארץ, עובר הכתוב לדבר באריכות על  ... ( cache )
 7. תבונתן הגורלית של הנשים: חווה ואביגיל : בהמשך מסופר כי חווה יולדת בן נוסף: "וידע עוד אדם את חווה אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת , כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" (בר' ד 25). במדרש שמו של "שת", האל  ... ( cache )
 8. מדרש רבה מגילת רות - פרשה ח : פרץ חצרון רם עמינדב נחשון בועז עובד ישי דוד. במגלה: (ש"א ט"ז) ויאמר ה' קום משחהו כי זה הוא. בספר: ר' הונא אומר: זרע הבא ממקום אחר. כי שת לי אלהים זרע אחר, כתיב (בראשית ד')  ... ( cache )
 9. גט השמות : כגון אדם מאדמה, חוה אם כל חי, קין קניתי, שת שת לי אלהים זרע, נח ינחמנו, אברהם אב המון, ‏ יצחק מצחוק, יעקב מעקב, עשו עשוי, אדם על האדום, ראובן ראה, שמעון שמע, לוי ילוה, יהודה  ... ( cache )
 10. יהדות - סיפור כפול: האם לסיפורי הבריאה מותר להיות מיתולוגיה קדומה ותו לא? : 1 אוקטובר 2013 ... את הבל בשדה (בראשית ד, ח), וששניהם כלו, אף שלגובר ניתנה שהות, וכי לא נכונה המציאות אלא לשת: 'כי שת לי אלהים זרע אחר' (שם, שם, כה), זה נכון אפוא". ( cache )
 11. אדם וחוה בגן עדן במסורות דתיות שונות : רק לקראת סיום הפרק מזכירה התורה כי אדם וחוה הביאו לעולם בן נוסף, ואמו נתנה לו את השם שת - "כי שת לי א-לֹהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין" (פס' כה). מסתבר, אפוא, כי לצד  ... ( cache )

תגובות

עריכה

איך "קין וצאציו נמחו במבול" בדיוק? אשתו של נח היתה צאצאית של קין, נח היה צאצא ישיר של של שת.

בני האדם הם מזרעם של קין ושת.....

-- Eitan Halevy, 2014-12-18 08:13:38


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:שת בין הבל לקין


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-11-12.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-04-25