פתיחת התפריט הראשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
התהללות למך
יש הרואים בפסוקים כ"ג-כ"ד התהללות של למך והתגאות ברצח שביצע. הוא קורא לנשותיו, עדה וצילה, ומספר להן על רוצחו איש, מפני שהאיש פצע אותו, וילד, מפני שיצר לו חבורה. בפסוק כ"ד אומר למך, שכמו שהפוצע את קין, יתנקם בו שבעתיים (פסוק ט"ו), כך הפוצע את למך יתנקם בו פי שבעים ושבעה. למך מדגים את ההדרדרות המוסרית שמיוחסת לצאצאי קין.