אבן עזרא על בראשית מג


פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

גם אנחנו — דרך לשון הקדש להוסיף "גם" ראשון, כמו: "משל בנו גם אתה" (שופטים ח, כב):

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

זאת עשו — זאת העצה.

מזמרת הארץ — כל דבר משובח; מגזרת "זמירות" (ישעיהו כד, טז).

צרי ונכאת — כבר פירשתים (לעיל לז, כה).

בטנים — אין לו רֵע במקרא; ויש אומרים, אגוזים:

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

משנה — שני. משגה - משמות בעלי הה"א:

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וטעם ואל שדי — שיש לו כח לעשות כאלה. כאשר שכלתי — במות יוסף, אחשב כי שכלתי מהכל:

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

להתגולל — מגזרת "בגלל הדבר" (דברים טו, י). ולהתנפל — כאדם שיתנפל מעצמו על אחד ויאמר לו: "אתה הפלתני":

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בי — לשון בקשה. ולפי דעתי שהוא דרך קצרה, כמו "בי אדני העון" (שמואל א כה, כד). והטעם "עון" במקום הזה, כטעם "גדול עוני מנשוא" (בראשית ד, יג). והטעם, עשה בי מה שתרצה ותשמעני:

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נתן לכם מטמון — יתכן שהיה לאדם מטמון בביתו, ושכחו כאשר שמו באוצר, ויצא בגורלכם; כי כספכם בא אלי:

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ביתה יוסף — כמשפט הלשון, אל בית יוסף:

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

השלום אביכם הזקן — שם תחת שם התאר. והיא דרך קצרה, כאילו אמר: "השלום לאביכם"; וכן: "אתה שלום" (שמואל א כה, ו):

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויקדו — שמו הקדקד בארץ, וכבר השתחוו:

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אלהים יחנך — אין לו משקל. אולי השתנה כן בעבור אות הגרון:

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי נכמרו — בערו ויקדו, וכן: "עורנו כתנור נכמרו" (איכה ה, י):

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וישא משאת — דורון.

ידות — חלקים.

ממשאות כלם — מדורון כל אחד מהם. כי רחוק לתת לו חמש ידות על כל חלק וחלק:

​​