אבן עזרא על בראשית מב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וירא יעקב — בעבור היות ההרגשות נחברות במקום אחד, יחליפו זו בזו, כמו: "ראה ריח בני" (בראשית כז, כז); "ומתוק האור" (קהלת יא, ז). וכן וירא יעקב, כי אחריו כתוב: "הנה שמעתי". למה תתראו — אל תתראו שיש לכם הון. או: אל תהיו מריבים זה עם זה, כמו: "נתראה פנים" (מלכים ב יד, ח):

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ושברו — וקנו לנו שבר:

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אסון — מות:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

המשביר — מגזרת "שבר", וטעמו מוכר, והוא פועל יוצא לשני פעולים:

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויתנכר — מגזרת נכרי; הראה שהוא נכרי.

קשות — שם התואר, והטעם, מלות קשות; וכן: "יענה עזות" (משלי יח, כג).

ויכירם — בתחילה הכיר שהם אחיו, ואחר הסתכל בכל אחד והכירו, וזהו ויכר יוסף את אחיו:

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ערות הארץ — בעבור היות המנהג להסתיר הערוה, שהיא דבר מגונה, על כן אמר דרך משל. או בעבור היות הערוה נסתרת, כך אתם באים לראות את סוד הארץ; והוא הנכון בעיני:

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נחנו — בלא אל"ף, והוא האמת. כנים — נאמנים. ויתכן להיותו מגזרת "כן תעשה כאשר דברת" (בראשית יח, ה); או מגזרת "כן בנות צלפחד" (במדבר כז, ז), כמו האמת:

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

האסרו — תאסרו, כמו "ומות בהר" (דברים לב, נ):

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

רעבון בתיכם — צורך בעבור הרעב. וטעמו, הביאו אל בתיכם:

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אבל — כמו "אבל שרה אשתך" (בראשית יז, יט), כמו "אכן":

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

המליץ — מבאר, מגזרת מליצה. ולקח שמעון, כי כאשר יחטאו רבים, הגדול שבהם בשנים יענש יותר. ועזב ראובן, כי הוא הצילו:

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויאמר ר' משה הכהן, כי 'כסף' ו'זהב' לא ימצאו בלשון רבים. והנה שכח כספיהם:

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וישאו את שברם — אשר קנו:

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויפתח האחד — האחד מהן. ויתכן להיות ראובן, כי הוא הבכור, כמו "אחד" בחשבון:

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואת רעבון בתיכם — צורך:

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כלנה — כל הצרות האלה:

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויש אומרים, כי פירוש תמית, תעניש. ואחרים אמרו, שזאת תפילה לנגד השם. וכלל הדבר, אילו היה מדבר נכונה, לא היה יעקב מחריש: