א וַי דִי מְחַשְׁבִין לְמֵינַס לְמֶעְבַּד דְבִישׁ עַל עַרְסָתֵיהוֹן מְקַדְמִין בְּצַפְרָא וְעָבְדִין אֲרֵי אִית חֵילָא בִּידֵיהוֹן:

ב וְחַמְדִין חַקְלַיָא וְגָזְלִין וּבָתַּיָא וְאַנְסִין וְעָשְׁקִין גְבַר וּבֵיתֵיהּ גְבַר וְאַחְסַנְתֵּיהּ:

ג בְּכֵן כִּדְנַן אֲמַר יְיָ הָא אֲנָא מַחְשֵׁיב עַל דָרָא הָדֵין בִּישָׁא דְלָא תַעְדוּן מִתַּמָן צַוְרֵיכוֹן וְלָא תַהֲכוּן בְּקוֹמָה זְקוּפָה אֲרֵי עִדָן בִּישׁ הוּא:

ד בְּעִדָנָא הַהִיא יִטוֹל עֲלֵיכוֹן מְתַל וְאִלְיָא וּבְעִינִיתֵיהּ יֵימַר אִתְבְּזָזָא אִתְבְּזַזְנָא מֵחוּלַקְהוֹן דְעַמִי מְעַדָן לְהוֹן מֵאַחְסַנְתְּהוֹן טָרְדִין לְהוֹן תְּאֵיבִין חוּלְקַתְהוֹן מְפַלְגִין:

ה בְּכֵן לָא יְהֵי לָךְ מְתַח חוּט מְשַׁח בְּעַדְבָא בִּקְהָלָא דַיָי:

ו לָא תִתְנַבּוּן נְבוּאָה לָא תֵילְפוּן לְעַמָא הָדֵין אֲרֵי לָא מְקַבְּלִין אִתְכְּנָעוּ:

ז הֵכְדֵין כָּשֵׁר דְאָמְרִין דְבֵית יַעֲקֹב הֲיִתְקְפַד מֵימַר מִן קֳדָם יְיָ אִם אִלֵין עוֹבָדוֹהִי הֲלָא כָל פִּתְגָמֵי תַּקְנַיָא דַאֲמָרֵית לְאַיְתָאָה אַיְתֵיתִי עַל כָּל דִמְהַלְכִין בִּקְשׁוֹט:

ח מִקָבֵיל חוֹבֵיהוֹן עַמִי לְבָעֵיל דְבָבָא מְסִירִין מִקִבְלְהוֹן עַמְמַיָא קַיְמִין מַחְסְנִין יַתְהוֹן מָמוֹן יְקָרְהוֹן מִנְהוֹן נָסְבִין עָדָן בְּאַרְעֲהוֹן לְרוֹחֲצָן תָּיְבִין בְּהוֹן כִּתְבִירֵי קְרָבָא:

ט כְּנִישַׁת עַמִי תְּתָרְכוּן מִבֵּית חֶדְוַתְהוֹן מִנְהוֹן בְּנֵיהוֹן דָבְרִין גְלָא יְקָרְהוֹן דַהֲווֹ אָמְרִין קְיַם לְעָלְמִין:

י קוּמוּ וּגְלוֹ אֲרֵי לָא דָא אַרְעָא בֵּית נְיָחָא לְרַשִׁיעַיָא בְּדִיל טַמָיוּתָהּ אִינוּן מְחַבְּלִין בְּדִיל לְסָאֲבוּתָהּ אַתּוּן מִסְתַּיְעִין עֲלָהּ:

יא עַל דְטָעוּ בָּתַר נְבִיֵי שִׁקְרָא דְמִתְנַבָּן לְהוֹן רוּחַ דִי שְׁקַר וּמַלְפִין לְהוֹן לַחֲמָר וּלְרַוְיוּ וִיהֵי כְּמָא דַאֲלִיפוּ לְמִטְעֵי בָּתַר נְבִיֵי שִׁקְרָא כֵּן יִגְלוּן לְאַרְעָא שִׁקְרָא עִם דָרָא הָדֵין:

יב בְּסוֹפָא כַנָשָׁא אֲכְנִישְׁכוֹן דְבֵית יַעֲקֹב כּוּלְכוֹן קְרָבָא אֲקָרֵיב גָלוּתְכוֹן שְׁאָרָא דְיִשְׂרָאֵל כַּחֲדָא אֲשַׁוִינוּן כְּעָנָא בְגוֹ חִטְרָא כְּעֶדְרָא בְּגוֹ דִירָא תַּמָן מִסְגֵי אֱנָשָׁא:

יג יִסְגוּן מְשֵׁיזְבִין כַּד בְּקַדְמֵיתָא וְיִסַק מֶלֶךְ מְדַבֵּר בְּרֵישֵׁיהוֹן וְיִתְּבַר בַּעֲלֵי דְבָבָא דִמְעִיק לְהוֹן וְיַכְבֵּישׁ כְּרַכִּין תַּקִיפִין קִרְוֵי עַמְמַיָא יַחְסְנוּנוּן וִיהֵי מַלְכֵיהוֹן מְדַבֵּר בְּרֵישֵׁיהוֹן וּמֵימְרָא דַייָ בְּסַעְדְהוֹן: