מ"ג מיכה ב ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנֻגֶיהָ מֵעַל עֹלָלֶיהָ תִּקְחוּ הֲדָרִי לְעוֹלָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נְשֵׁ֤י עַמִּי֙ תְּגָ֣רְשׁ֔וּן מִבֵּ֖ית תַּֽעֲנֻגֶ֑יהָ מֵעַל֙ עֹֽלָלֶ֔יהָ תִּקְח֥וּ הֲדָרִ֖י לְעוֹלָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כְּנִישַׁת עַמִי תְּתָרְכוּן מִבֵּית חֶדְוַתְהוֹן מִנְהוֹן בְּנֵיהוֹן דָבְרִין גְלָא יְקָרְהוֹן דַהֲווֹ אָמְרִין קְיַם לְעָלְמִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה" - שאתם הורגים את בעליהן והן יושבות אלמנו' או לפי שאתם נוטלין את ממון בעליהם והם יושבים ומצירים ואין משמחין את נשותיהן

"תקחו הדרי" - הדר הוד ועושר שנתתי להם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מעל עולליה וגו'" - ר"ל הדר העושר שהשפעתי לה לקשט עולליה הנה תפשיטו מעליהם לקחת לעצמיכם עד עולם מבלי חזרה

"תגרשון מבית תענוגיה" - גוזלים בתי חמד ומגרשין הנשים כל אחת מביתה אשר ישבה ומתענגת בה כדרך אשה חשובה לשבת בית להתענג בצל ביתה

מצודת ציון

"עולליה" - בניה הקטנים

"הדרי" - מלשון הדר ויופי ועל העושר יאמר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"נשי עמי תגרשון מבית תענגיה", כמו שיבאר אח"ז שהיו לוקחים הנשים מבית בעליהם במשכון בעבור חובות וטמאו אותם בזנות, ועל זה אמר "מעל עולליה תקחו הדרי", כי בני הנשים יצא עליהם ספק ממזרות וסר מהם ההדר האלהי שאין השכינה שורה רק על משפחות מיוחסות מישראל. אומר אליהם הכי זאת יהיה "לעולם", הכי "נשי עמי תגרשון לעולם?" ואני אהיה ארך אפים ואחריש לכם?


ביאור המילות

"נשי עמי, תענגיה". יחיד על רבים, תגרשו כ"א בפ"ע:

 

<< · מ"ג מיכה · ב · ט · >>