<< · מ"ג מיכה · ב · ו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תַּטִּפוּ יַטִּיפוּן לֹא יַטִּפוּ לָאֵלֶּה לֹא יִסַּג כְּלִמּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַל־תַּטִּ֖פוּ יַטִּיפ֑וּן לֹֽא־יַטִּ֣פוּ לָאֵ֔לֶּה לֹ֥א יִסַּ֖ג כְּלִמּֽוֹת׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

לָא תִתְנַבּוּן נְבוּאָה לָא תֵילְפוּן לְעַמָא הָדֵין אֲרֵי לָא מְקַבְּלִין אִתְכְּנָעוּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תטיפו יטיפון" - אל תנבאו להוכיחם לכם הנביאים אני אומר אשר תטיפו תמיד "לא יסג כלמות" - פן ישיגון אתכם כלימות מאתם כענין שנאמר (משלי ט) אל תוכח לץ כל טיף לשון נבואה כמו (עמוס ז) ולא תטיף על בית ישחק (יחזקאל כא) והטף אל דרום

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תטיפו יטיפון" - הוא מלשון נטיפה והזלה והושאל בענין הדבור של נבואה וכן והטף אל דרום (יחזקאל כא)

"יסג" - מלשון השגה וקרוב ועם היא בסמ"ך וכן ותסג ולא תפליט (לקמן ו)

"רוח" - רצון

"מעלליו" - מעשיו 

מצודת דוד

"אל תטיפו יטיפון" - אתם הנביאים המתנבאים אל תנבאו להם כי כאשר לא יטיפו לאלה לא ישיג כלימות כי רגילים הם להכלים את המתנבאים להם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תטיפו", מתחיל להתוכח עמהם על שאינם רוצים לשמוע לנביאי האמת, ושיעור הכתוב "האמור בית יעקב אל תטיפו יטיפון", המאמר המורגל אצל בית יעקב, הם אומרים אל הנביאים "אל תטיפו" מה "שיטיפון", אל תטיפו דברי נבואות של תוכחות או יעודים רעים, אשר רגילים הנביאים להטיף ולנבאות, כי אין אנו רוצים לשמוע נבואות כאלה, זאת שנית אומרים, "לא יטיפו לאלה לא יסג כלמות", שיעור הכתוב "לא יטיפו כלמות אשר לא יסג", שעכ"פ לא יטיפו להוכיח על עבירות לפרסם כלמות העם ומעשיהם הרעים שהכלמות והחרפות האלה לא יסוגו אחור, ר"ל שישארו תמיד לחרפת עולם (כענין וחרפתו לא תמחה), לא ידברו נבואות שבזה יכלימו את העם בכלימות עולם:

ביאור המילות

"תטיפו". נבואה קצרה (עמוס ז' ט"ז), ונעלם מלת אשר יטיפון:

"לא יסג כלמות". כלימות אשר לא יוסג ויופרש מהם, כמו ולא נסוג ממך:
 

<< · מ"ג מיכה · ב · ו · >>