<< · מ"ג מיכה · ב · ח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶתְמוּל עַמִּי לְאוֹיֵב יְקוֹמֵם מִמּוּל שַׂלְמָה אֶדֶר תַּפְשִׁטוּן מֵעֹבְרִים בֶּטַח שׁוּבֵי מִלְחָמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶתְמ֗וּל עַמִּי֙ לְאוֹיֵ֣ב יְקוֹמֵ֔ם מִמּ֣וּל שַׂלְמָ֔ה אֶ֖דֶר תַּפְשִׁט֑וּן מֵעֹבְרִ֣ים בֶּ֔טַח שׁוּבֵ֖י מִלְחָמָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

מִקָבֵיל חוֹבֵיהוֹן עַמִי לְבָעֵיל דְבָבָא מְסִירִין מִקִבְלְהוֹן עַמְמַיָא קַיְמִין מַחְסְנִין יַתְהוֹן מָמוֹן יְקָרְהוֹן מִנְהוֹן נָסְבִין עָדָן בְּאַרְעֲהוֹן לְרוֹחֲצָן תָּיְבִין בְּהוֹן כִּתְבִירֵי קְרָבָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתמול עמי לאויב יקומם" - המקרא מחובר לשל מעלה הימנו אני טוב ומטיב אני ואת הדבר אשר למולו ובעבורו עמי אותו יקומם לאויב לו

"ממול שלמה אדר תפשיטון" - כנגד אשר אתם גוזלים השלמה ולבוש תפארת ומפשיטים מעל כל העוברים עליכם בדרך

"מעוברים בטח שובי מלחמה" - ממה שהיו סבורין להיות עוברין בטח הם נהפכו להיות שובי מלחמה כבני אדם השבים מן המלחמה חסירי מבגדים ומזון שלקחו אויביהם מה שעליהם שובי כמו (ירמיהו ב) סורי הגפן נכריה (צפניה ג) נוגי ממועד

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואתמול" - ענינו כמו אתמול בחול"ם וכן כי ערוך מאתמול תפתה (ישעיהו ל)

"ממול" - מנגד

"שלמה" - מלבוש

"אדר" - מלבוש יקר כמו ויעבר אדרתו (יונה ג)

"תפשיטון" - ענין הסרת המלבוש 

מצודת דוד

"מעוברים בטח" - מן האנשים העוברים בטח תהפכו לעשותם שובי מלחמה כי תגזלו כל אשר להם כאלו ברחו ושבו מן המלחמה והניחו הכל להקל מעליהם המשא

"ממול שלמה" - ר"ל אם תראו מי לבוש שלמה חשובה תעמדו ממול השלמה לתת בו עיניכם ותפשיטון ממנו את השלמה החשובה

"ואתמול עמי" - אבל עמי זה יום אתמול ר"ל לא עברו עדיין ימים רבים ולא תוכלו א"כ להכחיש הדבר אשר הם קמים לאויב איש על אחיו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתמול", וא"כ למה "את עמי ומול עמי" (דברי) לאויב יקומם? אחר שעם הישר הולך דברי ייטיבו ואיך הדברים האלה עצמם הטובים, יקומו מול עמי לצר ואויב נגדם? הלא הסבה לזה "ממול שלמה", מפני שדברי יקוממו "מול השלמה והאדר אשר תפשיטון מעוברים בטח", שאתם תפשיטון מעוברים בטח בדרך, את שלמותיהם ואדרת שהם לובשים, עד שהם דומים "כשובי מלחמה", כי תפלו על עוברי דרך ללחום אתם ולשלול את שללם כאשר ישללו את המנוצחים במלחמה, מול הדברים הרעים אלה יקוממו דברי לאויב:

ביאור המילות

"ואתמול". מורכב מן את מול, כי איבה מקושר עם את, ויקומם מקושר עם מול:

"ממול שלמה". ר"ל לאויב יקומם מול שלמה ואדר (אשר) תפשיטון, וחסר וי"ו החבור כמו שמש ירח (חבקוק ג') ונעלם מלת אשר. ואדר מלשון אדרת שנער (יהושע ז'), מלבוש חשוב:
 

<< · מ"ג מיכה · ב · ח · >>