רש"י על תהלים מד כ

רש"י על תהלים • פרק מד
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"כי דכיתנו במקום תנים" - כי זה משמש בלשון כאשר ואף כאשר השפלתנו בארץ ערבה ושוחה מדבר מקום תנים וכסית עלינו בצלמות חשך אף בכל זאת אם שכחנו שם אלהינו הוא יחקור זאת כי הוא יודע תעלומות וגו'