רש"י על תהלים מד י

רש"י על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"אף זנחת ותכלימנו" - אף אם אתה תכלימנו אנו שמך לעול' נודה