רש"י על תהלים מד יא

<< רש"י על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"תשיבנו אחור" - לשון הוה הוא

"שסו למו" - בזזו נכסינו איש לו