רש"י על תהלים מד ג

<< רש"י על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"תרע לאומים" - הרעות לשבעה אומות גדולות ושילחתם מפנינו ואתה בידך כחך הורשתם מתוך ארצם ותטעם לאבותינו בתוכה