רש"י על תהלים מד ד

<< רש"י על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"רציתם" - לשון רצון