רש"י על תהלים מד יב

<< רש"י על תהלים • פרק מד
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"זריתנו" - אפנדישנו"ש בלע"ז