רש"י על תהלים מד כז

רש"י על תהלים • פרק מד
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"ופדנו למען חסדך" - אין אנו באים בכח מעשינו אלא למען חסדך עשה