רש"י על שופטים יג יח

<< רש"י על שופטים • פרק יג
ד • ה • ז • ח • יא • יב • טו • יז • יח • כג • כה • 


"והוא פלאי" - מכוסה תמיד הוא משתנה ואין ידוע למה משתנה היום (ספרי נשא מב)