רש"י על שופטים יג ז

רש"י על שופטים • פרק יג >>
ד • ה • ז • ח • יא • יב • טו • יז • יח • כג • כה • 


"ואל תאכלי כל טמאה" - דברים האסורים לנזיר