רש"י על שופטים יג יז

רש"י על שופטים • פרק יג >>
ד • ה • ז • ח • יא • יב • טו • יז • יח • כג • כה • 


"כי יבא דבריך" - אם יבא לנו שליחות דבר מאתך משנדע ונכיר את שמך

"וכבדנוך" - ונעשה מה שתשלח לנו