רש"י על שופטים יג ה

<< רש"י על שופטים • פרק יג
ד • ה • ז • ח • יא • יב • טו • יז • יח • כג • כה • 


"ומורה" - תער על שם שמורה ומשליך את השער