רש"י על שופטים יג יא

רש"י על שופטים • פרק יג >>
ד • ה • ז • ח • יא • יב • טו • יז • יח • כג • כה • 


"אחרי אשתו" - אחר עצתה