רש"י על שופטים יג יב

<< רש"י על שופטים • פרק יג
ד • ה • ז • ח • יא • יב • טו • יז • יח • כג • כה • 


"מה יהיה משפט הנער ומעשהו" - (תרגום) מה חזי למעבד לעולימא ומה נעביד ליה